Podaci firme ::::.

service description:

Pan knjigovodstvo je društo sa ograničenom odgovornošću koje je osnovano 1998. godine sa osnovnom delatnošču računovodstva, knjigovodstva i poresko savetovanje.
Sedište preduzeća je u Zrenjaninu, Vuka Karadžića bb.
Preduzeće vodi poslovne knjige za privredna društva, preduzetnike,udruženja i sportskim udruženjima prema važećim propisima u Republici Srbiji.

  Usluge koje pružamo:

 • izrada dokumenata o registraciji firme u poreskoj upravi pri otpočinjanju delatnosti

 • registracija preduzetnika

 • informisanje klijenata o aktuelnim promenama zakonskih propisa

 • kontrola pre knjiženja knjigovodstvenih isprava

 • vođenje glavne knjige u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji

 • sastavljanje svih računovodstvenih iskaza

 • vođenje knjige ulaznih i knjige izlaznih faktura

 • obračun PDV i sastavljanje propisane poreske prijave

 • izrada kalkulacija za veleprodaju, maloprodaju, uvoz, izvoz

 • vođenje knjige evidencije prometa i usluga

 • vođenje materijalnog knjigovodstva

 • vođenje robnog knjigovodstva

 • obračun proizvodnje za proizvodne firme

 • obračun kamata po svim osnovama

 • vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije

 • vođenje dinarske i devizne blagajne

 • obračun službenih putovanja u zemlji i inostranstvu

 • izrađujemo potrebne bilanse i dokumenta za kredite

 • obračun zarada sa pripadajućim poreskim prijavama i virmanima

 • izrada obrasca M-4 radi upisa staža zaposlenima

 • obračun ugovora o delu, autorskih ugovora,ugovora o delu,zakupa i sl. sa por. prijavama i virmanima

 • izrada svih obrazaca o prijemu i prestanku radnog odnosa zaposlenih

 • priprema izveštaja o poslovanju i izrada završnog računa

 • izrada završnog računa (bilansi) po potrebi i na engleskom jeziku

 • analiza poslovanja sa izradom bilansa i obračunom rezultata po zahtevu klijenta

 • organizacija čuvanja poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava

 • davanje saveta iz svih oblasti finansija posebno u pogledu vođenja finansijske politike

 • poresko savetovanje


Svi poslovi, sva knjiženja, kao i izrada svih propisanih obračuna i obrazaca
rade se na računaru uz primenu knjigovodstvenih softvera.

Prilikom određivanja cene naših usluga vršimo uvid u potrebe klijenta imajući u vidu pre svega obim poslova iz naših ugovornih obaveza koje se mogu pojedinačno specificirati i kvantifikovati.  

Kod sagledavanja i procenjivanja naših obaveza precizno sagledavamo obim i strukturu obaveza prilagođeno podacima pojedinačnog klijenta i nakon toga utvrđujemo visinu cene usluge.

   Prilikom otpočinjanja delatnosti svesni smo da klijent objektivno nema precizne podatke niti planove koliki će biti obim posla i česti su slučajevi da obim i struktura našeg posla zavisi od brzine isporuke određenih dobavljača,uvoza, izvoza i slično u kom slučaju je određivanje objektivne cene usluge otežano. U takvim slučajevima ugovaramo cenu na kraći rok na primer za prvi mesec manju cenu, za drugi mesec nešto veću ili manju zavisno od procenjene dinamike, pa tek za treći mesec i naredne mesece konačnu cenu.Ovakvu metodologiju cena utvrđujemo i upisujemo u ugovor, pa imajući u vidu kraći rok planiranja cena uglavnom postane objektivna i retko imamo zahteva za izmenu cene.

   Ugovorom je predviđena i mogućnost izmene svih elemenata ugovora,kao i ugovorene cene, naravno uz obostranu saglasnost obe ugovorne strane. Ugovorom je vrlo jasno ostavljena mogućnost obema ugovornim stranama da na korektan i poslovan način prekinu ugovorni odnos.

  Klijentima nudimo mogućnost da u potpunosti ili delimično koriste usluge naše kurirske službe, što u određenoj meri utiče na cenu naših usluga.Potpuno angažovanje kurirske službe podrazumeva da u ime klijenta preuzimamo sva dokumenta iz sedišta klijenta, odlazimo u banku i druge institucije, vršimo prijavu i odjavu radnika, nosimo sve poreske prijave i završni račun u nadležne državne institucije.

vaše slike:

knjigovodstvene usluge
knjigovodstveni biro Zrenjanin
Knjigovodstvo
knjigovodstvo Zrenjanin
obračun ličnih dohodaka
Podaci firme ::::.
Miloša Obilića 33
Subotica , 24000
Srbija
Tel.: 024/601-780
Mapa

service description:

KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE
Podaci firme ::::.

service description:

company : Mari-mar doo računovodstvene usluge
address : Vodovodska 78
city : Beograd
country : Srbija
telefon1 : 2392909
telefon2 :
fax : 2369411
email : marija@marimar.rs
web : www.marimar.rs
business : Računovodstvene usluge
keywords : računovodstvo, knjigovodstvo, registracija firmi
description : Mari-Mar DOO je preduzeće za pružanje knjigovodstvenih usluga osnovano 1991. godine i danas imamo deset stalno zaposlenih računovodja. Za naše klijente obavljamo sve račnovodstvene poslove na najvišem stručnom nivou. Pružamo kompletne knjigovodstvene usluge za pravna lica i preduzetnike. Pored knjigovodstvenih usluga svojim klijentima nudimo i poresko i poslovno savetovanje. Takodje se bavimo i osnivanjem pravnih lica, preduzetničkih radnji i stranih predstavništava, kao i likvidacijom preduzeća.
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

Kategorije:

service description:

Švajcarska kompanija CASH BACK se preko 20 godina bavi isključivo refundacijom inostranog PDV-a, tax refund, za pravna lica i ima svoje kancelarije u 38 država Evrope, Amerike i sveta.

Cash Back IMO d.o.o. Beograd je ekskluzivni i generalni zastupnik švajcarske kompanije Cash Back za tržište: Srbije, Crne Gore i Makedonije

Preduzeće CASH BACK IMO d.o.o. je specijalizovano za usluge refundacije povrata PDV-a iz inostranstva, za firme iz Srbije na ime troškova usluga načinjenih u inostranstvu...
Cara Dušana 5/4
Subotica , 24000
Srbija
Tel.: 024/520-533
Fax: 024/548-702
Mapa

service description:

Knjigovodstvena agencija Albatros

Dugogodišnjim profesionalnim radom podigli smo naše usluge na najviši nivo i time postali prepoznatljivi kao jedna od vodećih knjigovodstvenih agencija u regionu . Ono što nas čini atraktivnim jesu najniže cene knjigovodstvenih usluga , profesionalnost i tačnost u radu.
Naša agencija je pravo mesto gde ćete dobiti sve relevatne informacije o osnivanju i registraciji vašeg preduzeća ili radnje. Prepustite nama da učinimo prvi korak u Vašem uspešnom biznisu.

vaše slike:

knjigovodstvena agencija
Knjigovodstvene usluge
knjigovodstvene usluge
knjigovodstveni saveti
Podaci firme ::::.

Subotica , 24000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

"KLM plus" d.o.o. je društvo za poslovne usluge iz Subotice, iz oblasti računovodstva i finanasija.

- Knjigovodstvene i računovodske usluge
- Finansijski konsalting
Podaci firme ::::.
Glavna 176
Ruma, 22400
Srbija
Tel.: 022/431-235
Mapa

service description:

Podaci firme ::::.

service description:

BIRO ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE "V.O.G." VESNA VUKOBRAT pr.

-RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZORSKI POSLOVI
-PORESKO SAVETOVANJE

Vršimo sve vrste knjigovodstvenih usluga za:
- mala i srednja, radnje
- paušalce i ostala pravna lica

Neke od delatnosti koje pokrivamo su:
- trgovina na veliko i malo
- proizvodnja
- usluge
- itd..

Knjigovodstvene usluge koje obavljamo:
- vođenje glavne knjige
- analitička evidencija salda, konta, listinzi otvorenih stavki
- popis, amortizacija i prevođenje osnovnih sredstava
- izrada završnog računa
- izrada međugodišnjih bilansa
- vođenje blagajne
- knjiženje maloprodaje
- finansijsko i robno-materijalno knjigovodstvo
- vođenje poreskih evidencija
- obračun poreza na dodatu vrednost
- obračun zarada
- obračun socijalnih doprinosa za obveznika
- obračun ugovora o delu i autorskih honorara
- vođenje platnog prometa
- obračun kamata
- razne usluge po potrebi klijenata

Pored računovodstvenih i poreskih, našim partnerina nudimo i svu pomoć pri osnivanju preduzeća.

Za svakog klijenta brinemo o rokovima, uplatama, izvodima, računima i svemu ostalom, sa punom odgovornošću za urađeni posao.
Podaci firme ::::.
Svetog Save 6
Šid, 22239
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA

Agencija za Knjigovodstvo - Računovodstvo - Ovlašćeni računovođa sa certifikatom; Dugogodišnje iskustvo uposlenih u računovodstvu;
robno, materijalno, proizvodnja, trgovina, ...
Podaci firme ::::.

Novi Sad, 21000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

"ACCOUNT" d.o.o. ZA KONSLATING I MENADŽMENT osnovan je 1992. godine. Osnovne delatnosti su:

- Računovodstvene usluge
- Konsalting: usluge savetovanja iz oblasti računovodstva, finansija, poreskog sistema, spoljne trgovine i deviznog poslovanja
- Organizacija poslovnih procesa i dokumentacije
- Obuke iz oblasti računovodstva i finansija
- Usluge vezane za uvođenje informacionih tehnologija
- Podrška kod izbora kadra za poslove računovodstva i finansija

Iskustvo u radu sa stranim klijentima u oblasti računovodstva i finansija, kao i rad sa savremenim poslovnim informacionim sistemima, SAP R/3 i NAVISION, omogućili su nam da shvatimo zahteve savremenih poslovnih tokova i da u svom poslovanju uvedemo visoke standarde.

Ono što karakteriše naš tim je visok nivo znanja, koje se kontinurano unapređuje, profesionalnost i efikasnost.

Naš cilj je da pružimo maksimalnu podršku klijentu i da, uz potpuno moderan pristup poslovanju, u svakom trenutku budemo u mogućnosti da pružimo kvalitetne informacije potrebne za praćenje i unapređenje poslovanja.
Podaci firme ::::.

Mol, 24435
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

AGENCIJA ZA KNJIŽENJE I TRGOVINA NA VELIKO
Podaci firme ::::.

Novi Sad, 21000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

"CLARIS PLUS" d.o.o. stoji vam na raspolaganju za kompletne usluge iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, finansija i kadrovskih usluga.

Svojim dugogodišnjim iskustvom garantujemo kvalitet i nudimo otvorenu saradnju kako pravnim licima, tako i preduzetnicima svih delatnosti i svim ostalim privrednim subjektima.

U dugom nizu godina obavljanja delatnosti rasli smo i razvijali se zajedno sa korisnicima naših usluga. Zajedno smo eliminisali da nešto nemožemo i usvojili saznanje da sve što želimo da postignemo, hoćemo i možemo.

Knjigovođa jeste, a mora i da bude, blizak saradnik, i da kao senka proprati svaki poslovni korak i bude "vetar u leđa" klijentu na njegovom putu poslovnog uspeha.

Razvojem tehnike i tehnologije i uvođenjem elektronske komunikacije usavršen je naš kontakt sa vama, odnosno dobili smo mnogo kvalitetniju saradnju sa mnogo manje potrošenog vašeg dragocenog vremena.

Vaše poverenje ukazano nama trudićemo se da ne izneverimo. Naš odnos prema korisnicima naših usluga bio je i biće vrlo poslovan i korektan. Nudimo vam ažurnu i profesionalnu uslugu i naše knjigovođe kao bliske saradnike u vašem poslu. Mi jesmo i moramo biti spona između svih ustanova, zakonodavaca, poreznika, kontrolnih organa i vas, poreskih obveznika.

Zajedno ćemo se potruditi da svojim radom, vrednoćom i upornošću uđemo i što je još važnije, ostanemo, u društvu uspešnih, svako u svojoj delatnosti.

Usluge:
- Knjigovodstvo, računovodstvo, za pravna lica, preduzetnike i sve ostale privredne subjekte
- Obračun zarada, naknada, kadrovske usluge
- Platni promet, kompletan
- Konsalting knjigovodsteni, poreski
- Kurirska služba po vašem zahtevu
- Osnivanje preduzeća i radnji
- Izrada završnih računa za ostala pravna lica koja nemaju obavezu i potrebu za mesečnu obradu dokumentacije
Podaci firme ::::.

Novi Sad, 21000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Knjigovodstvena agencija AKTIVA SISTEM.
Iza nas su dve decenije agencijskog rada na poslovima osnivanja preduzeća i radnji, knjigovodstva i konsaltinga u vremenima koja su bila, najblaže rečeno, dinamična.

Bezbednost i zdravlje na radu
Agencija je u mogućnosti da ponudi klijentima sva akta iz područja
bezbednosti i zdravlja na radu i niz pratećih usluga.

1. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakon > > >
2. Akt o proceni rizika u području bezbednosti i zdravlja na radu,
3. Osposobljavanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
4. Sve evidencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
5. Izrada uputstava za bezbedan rad na oruđima,
6. Izrada pravilnika o zaštiti od požara,
7. Izrada programa obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara,
8. Obuka zaposlenih za zaštitu od požara,
9. Izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu,
10. Izrada procene rizika od hemijskog udesa.

Deo usluga pružamo samostalno, a za deo angažujemo licencirane kuće.
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Knjigovodstvo računovodstvo
Osnivanje preduzeća
Likvidacija preduzeća
Poreski konsalting
Obrada autorskih honorara
Finansijska operativa
Zakonska regulativa
Prijava i odjava radnika

Knjigovodstvena agencija Icom team doo, pruža računovodstvene usluge za širok spektar delatnosti, kao i za veliki broj subjekata različitih pravnih formi.
Pružamo usluge za proizvodna preduzeća, građevinsku delatnost, trgovinu na veliko i malo, za restorane i kafiće, menjačnice, kao i mnoge druge delatnosti.
Naše usluge dostupne su kako privrednim društvima i preduzetnicima, tako i drugim subjektima (udruženja, sindikati, zadruge i sl.)
Podaci firme ::::.

service description:

BIĆE NAM ZADOVOLJSTVO SARAĐIVATI SA VAMA

"FISKAL PRO" d.o.o. od februara 1994. u svojoj kancelariji u Novom Sadu prvenstveno nudi sledeće usluge:

- Vršenje računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova za preduzeća i preduzetnike

- Kvalitetan poreski i knjigovodstveni konsalting, zastupanje pred poreskim i drugim kontrolnim organima za doo, str, sur, szr, agencije, ortačka društva, udruženja građana i sve koji vode knjigovodstvo

- Savetovanjem o poslovanju u zakonskim okvirima

Brza i kvalitetna usluga, efikasnost i ozbiljnost u radu, 6 zaposlenih sa licencom, garancija su kvaliteta naše usluge.
Podaci firme ::::.

Beograd - Voždovac, 11010
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Knjigovodstvo - poresko savetovanje


Obračun zarada


Vođenje knjiga za STR


Finansijski konsalting


Vođenje dvojnog knjigovodstva


Obračun poreza i doprinosa

Usluge knjigovodstva za fizička lica

Računovodstveni standardi

Vođenje poslovne knjige

Usluge knjigovodstva za pravna lica

Otvaranje DOO

Obračuni zarada

Usluge knjigovodstvenih agencija

Vođenje poslovne knjige

Osnivanje firme i preduzeća

Knjigovodstvo za pravna lica

Vođenje knjiga i izrada kalkulacija

Računovodstvena analiza

Poslovno knjigovodstvo

Porez za ugostiteljstvo
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Preduzeće za knjigovodstvo i konsalting

Radimo na savremenom knjigovodstvenom programu koji našim klijentima daje mogućnost da u svakom trenutku dobiju tačne bilansne podatke i finansijske izveštaje, na osnovu kojih ce formirati adekvatne poslovne planove.
Pri kontaktiranju s Vama i Vašim poslovnim partnerima služimo se modernim sredstvima komunikacije.
Sa svakim klijentom sastavljamo individualni ugovor, prilagođen njegovim potrebama. Prema dogovoru, moguće je preuzimanje dokumenata u sedištu klijenta.
Novim preduzećima dajemo posebnu pogodnost: Besplatno vodjenje knjiga za prvi mesec!
Preduzeća koja žele promeniti svog knjigovodju, pozivamo da nam se obrate i kroz razgovor sami procene hoćemo li mi biti partner s kojim će biti zadovoljni. Ukoliko odlučite da ostvarite saradnju sa nama, pomoći ćemo Vam da proces promene bude što bezbolniji.
Zadovoljstvo nam je da podelimo svoje znanje i iskustvo s Vama i pomognemo Vam da razvijete posao na zdravim temeljima. Brigom za svakog našeg klijenta, kroz pružanje celokupne i kvalitetne usluge, stvaramo trajno partnerstvo zasnovano na uzajamnom poverenju.
Podaci firme ::::.
Tošin Bunar 188 A/37
Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Obavljanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga.
Podaci firme ::::.

Užice , 31000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

Facebook