Podaci firme ::::

service description:

Pan knjigovodstvo je društo sa ograničenom odgovornošću koje je osnovano 1998. godine sa osnovnom delatnošču računovodstva, knjigovodstva i poresko savetovanje.
Sedište preduzeća je u Zrenjaninu, Vuka Karadžića bb.
Preduzeće vodi poslovne knjige za privredna društva, preduzetnike,udruženja i sportskim udruženjima prema važećim propisima u Republici Srbiji.

  Usluge koje pružamo:

 • izrada dokumenata o registraciji firme u poreskoj upravi pri otpočinjanju delatnosti

 • registracija preduzetnika

 • informisanje klijenata o aktuelnim promenama zakonskih propisa

 • kontrola pre knjiženja knjigovodstvenih isprava

 • vođenje glavne knjige u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji

 • sastavljanje svih računovodstvenih iskaza

 • vođenje knjige ulaznih i knjige izlaznih faktura

 • obračun PDV i sastavljanje propisane poreske prijave

 • izrada kalkulacija za veleprodaju, maloprodaju, uvoz, izvoz

 • vođenje knjige evidencije prometa i usluga

 • vođenje materijalnog knjigovodstva

 • vođenje robnog knjigovodstva

 • obračun proizvodnje za proizvodne firme

 • obračun kamata po svim osnovama

 • vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije

 • vođenje dinarske i devizne blagajne

 • obračun službenih putovanja u zemlji i inostranstvu

 • izrađujemo potrebne bilanse i dokumenta za kredite

 • obračun zarada sa pripadajućim poreskim prijavama i virmanima

 • izrada obrasca M-4 radi upisa staža zaposlenima

 • obračun ugovora o delu, autorskih ugovora,ugovora o delu,zakupa i sl. sa por. prijavama i virmanima

 • izrada svih obrazaca o prijemu i prestanku radnog odnosa zaposlenih

 • priprema izveštaja o poslovanju i izrada završnog računa

 • izrada završnog računa (bilansi) po potrebi i na engleskom jeziku

 • analiza poslovanja sa izradom bilansa i obračunom rezultata po zahtevu klijenta

 • organizacija čuvanja poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava

 • davanje saveta iz svih oblasti finansija posebno u pogledu vođenja finansijske politike

 • poresko savetovanje


Svi poslovi, sva knjiženja, kao i izrada svih propisanih obračuna i obrazaca
rade se na računaru uz primenu knjigovodstvenih softvera.

Prilikom određivanja cene naših usluga vršimo uvid u potrebe klijenta imajući u vidu pre svega obim poslova iz naših ugovornih obaveza koje se mogu pojedinačno specificirati i kvantifikovati.  

Kod sagledavanja i procenjivanja naših obaveza precizno sagledavamo obim i strukturu obaveza prilagođeno podacima pojedinačnog klijenta i nakon toga utvrđujemo visinu cene usluge.

   Prilikom otpočinjanja delatnosti svesni smo da klijent objektivno nema precizne podatke niti planove koliki će biti obim posla i česti su slučajevi da obim i struktura našeg posla zavisi od brzine isporuke određenih dobavljača,uvoza, izvoza i slično u kom slučaju je određivanje objektivne cene usluge otežano. U takvim slučajevima ugovaramo cenu na kraći rok na primer za prvi mesec manju cenu, za drugi mesec nešto veću ili manju zavisno od procenjene dinamike, pa tek za treći mesec i naredne mesece konačnu cenu.Ovakvu metodologiju cena utvrđujemo i upisujemo u ugovor, pa imajući u vidu kraći rok planiranja cena uglavnom postane objektivna i retko imamo zahteva za izmenu cene.

   Ugovorom je predviđena i mogućnost izmene svih elemenata ugovora,kao i ugovorene cene, naravno uz obostranu saglasnost obe ugovorne strane. Ugovorom je vrlo jasno ostavljena mogućnost obema ugovornim stranama da na korektan i poslovan način prekinu ugovorni odnos.

  Klijentima nudimo mogućnost da u potpunosti ili delimično koriste usluge naše kurirske službe, što u određenoj meri utiče na cenu naših usluga.Potpuno angažovanje kurirske službe podrazumeva da u ime klijenta preuzimamo sva dokumenta iz sedišta klijenta, odlazimo u banku i druge institucije, vršimo prijavu i odjavu radnika, nosimo sve poreske prijave i završni račun u nadležne državne institucije.

vaše slike:

knjigovodstvene usluge
knjigovodstveni biro Zrenjanin
Knjigovodstvo
knjigovodstvo Zrenjanin
obračun ličnih dohodaka
Podaci firme ::::.
Jožef Atila 7.
Čantavir, 24220
Srbija
Tel.: 024/783-848
Fax: 024/783-848
Mapa

Kategorije:

service description:

KOPI GREJANJE
Montaža, ugradnja i prodaja opreme za centralno grejanje, podno i zidno grejanje, remont i proizvodnja kotlova i furuna za centralno grejanje.
  Naši ciljevi su:

 • da sa izgradnjom, prodajom i montažom sistema za grejanje i centralno grejanje obslužimo naš region

 • stalno uvođenje novih tehnologija, prezentacija i primena novih mogućnosti na polju energenata za grejanje u regionu.

 • da uz lični kontakt našim klijentima pružimo sve potrebne informacije, te na osnovu njih klijenti imaju mogućnost izbora najboljih rešenja.


KOPI KNJIGOVODSTVO
Agencija za računovodstvene i knjigovodstvene usluge.
Savetodavni poslovi za velika, srednja i mala preduzeća. Knjigovodstvena agencija "Kopi" spremna je da u svakom trenutku obavi sve ono što klijent zahteva, a
  u naš domen poslovanja spadaju:

 • Osnivanje preduzeća i radnji

 • Osnivanje udruženja građana

 • Knjigovodstvo, računovodstvo

 • Platni promet, banke

 • Plate, kadrovi, socijalno

 • Poreska uprava

 • Kurirska služba, obilasci


www.kopigrejanje.rs

Ostali podaci:

 • Kopasz Roland
  Tel.: 062/10-76-480, 

vaše slike:

cene podnog grejanja
Centralno grejanje
cevasti radijatori
cevi za centralno grejanje
cevne instalacije
cirkulacione pumpe
čišćenje kamina
delovi za centralno grejanje
delovi za grejanje
ekološki kamini na tečno gorivo
električni kotlovi
etažno grejanje
gasne peći
gasni kamini
gasni kotlovi
gasni uređaji
grejalice
Grejanje
grejanje kuće
Podaci firme ::::.

Kruševac , 37000
Srbija
Tel.: 037/350-1027
Mapa

Kategorije:

service description:

Računovodstvo, revizorski poslovi
Cara Dušana 5/4
Subotica , 24000
Srbija
Tel.: 024/520-533
Fax: 024/548-702
Mapa

service description:

Knjigovodstvena agencija Albatros

Dugogodišnjim profesionalnim radom podigli smo naše usluge na najviši nivo i time postali prepoznatljivi kao jedna od vodećih knjigovodstvenih agencija u regionu . Ono što nas čini atraktivnim jesu najniže cene knjigovodstvenih usluga , profesionalnost i tačnost u radu.
Naša agencija je pravo mesto gde ćete dobiti sve relevatne informacije o osnivanju i registraciji vašeg preduzeća ili radnje. Prepustite nama da učinimo prvi korak u Vašem uspešnom biznisu.

vaše slike:

knjigovodstvena agencija
knjigovodstvene usluge
Knjigovodstvene usluge
knjigovodstveni saveti
Podaci firme ::::.
Breza 3.
Beograd, 11000
Srbija
Tel.: 064/1870-130
Mapa

service description:

Privredno drustvo „Perfectus“ d.o.o. je osnovano sa ciljem pružanja usluga računovodstva i finansijskog konsaltinga malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima.

Profesionalnost i kvalitet u pruženim uslugama, poslovno-finansijska i računovodstvena znanja, iskustvo u menadžmentu, organizaciji i procesima odlučivanja, kao i razumevanje specifičnih prilika i izazova pred kojima se nalaze preduzeća na svom putu rasta i razvoja, čine nas vrednim i inovativnim resursom za ostvarenje vaših ciljeva.

Na temelju više od deceniju dugog iskustva u privredi na poslovima računovodstva, rukovođenja, kontrole i organizovanja rada sektora finansija i računovodstva, svojim klijentima obezbeđujemo:

USLUGE RAČUNOVODSTVA
usluge knjigovodstva, kontrole i izveštavanja,
usluge platnog prometa,
obračun zarada i srodne usluge.
USLUGE FINANSIJSKOG KONSALTINGA
izrada finansijskih izveštaja,
izrada budžeta i planova,
izrada plana izveštaja o novčanim tokovima (cash flow),
izrada izveštaja o potraživanjima i obavezama.
Naš pristup kreiranju, razvijanju i implementaciji rešenja u oblasti računovodstva i finansijskog izveštavanja je sveobuhvatan, prilagodljiv i kreativan.

Na vaše poslovanje ne gledamo samo iz istorijske perspektive, kao što je praksa mnogih pružalaca usluga iz oblasti računovodstva, već smo orijentisani na budućnost i aktivno učešće u razvijanju i poboljšanju vašeg poslovanja.

Kontinuirano profesionalno usavršavanje i unapređivanje znanja i veština iz oblasti menadžmenta uz napuštanje ideje o uniformnom izveštavanju, klasičnim i konzervativnim strukturama i procesima u računovodstvu nije stvar izbora, već pitanje od strategijskog značaja.
Podaci firme ::::.
Miloša Obilića 33
Subotica , 24000
Srbija
Tel.: 024/601-780
Mapa

service description:

KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Knjigovodstvo računovodstvo
Osnivanje preduzeća
Likvidacija preduzeća
Poreski konsalting
Obrada autorskih honorara
Finansijska operativa
Zakonska regulativa
Prijava i odjava radnika

Knjigovodstvena agencija Icom team doo, pruža računovodstvene usluge za širok spektar delatnosti, kao i za veliki broj subjekata različitih pravnih formi.
Pružamo usluge za proizvodna preduzeća, građevinsku delatnost, trgovinu na veliko i malo, za restorane i kafiće, menjačnice, kao i mnoge druge delatnosti.
Naše usluge dostupne su kako privrednim društvima i preduzetnicima, tako i drugim subjektima (udruženja, sindikati, zadruge i sl.)
Podaci firme ::::.

service description:

BIĆE NAM ZADOVOLJSTVO SARAĐIVATI SA VAMA

"FISKAL PRO" d.o.o. od februara 1994. u svojoj kancelariji u Novom Sadu prvenstveno nudi sledeće usluge:

- Vršenje računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova za preduzeća i preduzetnike

- Kvalitetan poreski i knjigovodstveni konsalting, zastupanje pred poreskim i drugim kontrolnim organima za doo, str, sur, szr, agencije, ortačka društva, udruženja građana i sve koji vode knjigovodstvo

- Savetovanjem o poslovanju u zakonskim okvirima

Brza i kvalitetna usluga, efikasnost i ozbiljnost u radu, 6 zaposlenih sa licencom, garancija su kvaliteta naše usluge.
Podaci firme ::::.

Beograd - Voždovac, 11010
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Knjigovodstvo - poresko savetovanje


Obračun zarada


Vođenje knjiga za STR


Finansijski konsalting


Vođenje dvojnog knjigovodstva


Obračun poreza i doprinosa

Usluge knjigovodstva za fizička lica

Računovodstveni standardi

Vođenje poslovne knjige

Usluge knjigovodstva za pravna lica

Otvaranje DOO

Obračuni zarada

Usluge knjigovodstvenih agencija

Vođenje poslovne knjige

Osnivanje firme i preduzeća

Knjigovodstvo za pravna lica

Vođenje knjiga i izrada kalkulacija

Računovodstvena analiza

Poslovno knjigovodstvo

Porez za ugostiteljstvo
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Preduzeće za knjigovodstvo i konsalting

Radimo na savremenom knjigovodstvenom programu koji našim klijentima daje mogućnost da u svakom trenutku dobiju tačne bilansne podatke i finansijske izveštaje, na osnovu kojih ce formirati adekvatne poslovne planove.
Pri kontaktiranju s Vama i Vašim poslovnim partnerima služimo se modernim sredstvima komunikacije.
Sa svakim klijentom sastavljamo individualni ugovor, prilagođen njegovim potrebama. Prema dogovoru, moguće je preuzimanje dokumenata u sedištu klijenta.
Novim preduzećima dajemo posebnu pogodnost: Besplatno vodjenje knjiga za prvi mesec!
Preduzeća koja žele promeniti svog knjigovodju, pozivamo da nam se obrate i kroz razgovor sami procene hoćemo li mi biti partner s kojim će biti zadovoljni. Ukoliko odlučite da ostvarite saradnju sa nama, pomoći ćemo Vam da proces promene bude što bezbolniji.
Zadovoljstvo nam je da podelimo svoje znanje i iskustvo s Vama i pomognemo Vam da razvijete posao na zdravim temeljima. Brigom za svakog našeg klijenta, kroz pružanje celokupne i kvalitetne usluge, stvaramo trajno partnerstvo zasnovano na uzajamnom poverenju.
Podaci firme ::::.
Tošin Bunar 188 A/37
Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Obavljanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga.
Podaci firme ::::.

service description:

Privredno drustvo BEOPRENS doo Novi Sad za konsalting i menadžment, osnovano je 2007 godine, prethodno kao knjigovodstvena agencija smo uspešno pružali knjigovodstvene usluge nizu preduzeća i preduzetnika još od 1997. godine.

O NAMA

Vizija nam je da efikasno i efektivno ostvarujemo svoju ulogu u datom sistemu privređivanja i tako postanemo lider u oblasti pružanja računovodstvenih usluga, posebno u radu sa stranim kompanijama, pri čemu smo pre svega usmereni na kvalitetne usluge i razvoj dugoročnih odnosa sa klijentima, o čemu svedoči podatak da je veliki broj klijenata sa nama od prvog dana.

Zagovaramo stručnost i individualni pristup specifičnostima svakog privrednog subjekta i nastojimo da pomognemo klijentima kvalitetnim konsaltingom u oblasti finansija, bankarstva i poreza.

Naš cilj je da pružimo maksimalnu podršku klijentu i da, uz potpuno savremen pristup poslovanju, u svakom trenutku budemo u mogućnosti da pružimo kvalitetne informacije potrebne za praćenje i unapređenje poslovanja.

Naša najbolja preporuka su zadovoljni klijenti i njihove uredne poslovne knjige, po ocenama kontrolnih organa.

USLUGE

Računovodstvene usluge se obavljaju u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, Međunarodnim računovodstvenim standardima, (zavisno od veličine i potreba pojedinog klijenta), propisima o porezu na dodatu vrednost, dohodak i dobit, i drugim propisima koji uređuju računovodstveno-finansijsko poslovanje u Republici Srbiji i u skladu sa računovodstvenim politikama klijenta.

Računovodstvene usluge obuhvaćaju:

• knjigovodstvene usluge – bruto bilans, glavna knjiga i propisane analitičke evidencije, obračun amortizacije, evidentiranje blagajničkog poslovanja
• porez na dodatu vrednost – kontrola ulaznih računa, obračun PDV, propisane evidencije PDV (knjiga ulaznih i izlaznih računa), usklađivanje sa Poreskom upravom
• tromesečni izveštaji za deviznu statistiku, izveštji na zahtev Republičkog zavoda za statistiku
• godišnji finansijski izvještaji prema srpskim propisima
• popunjavanje obrazaca zahtevanih od strane Narodne banke Srbije u vezi sa kreditima dobijenim iz inostranstva i vlasničkih ulaganja iz inostranstva
• prijava klijenata pri Poreskoj upravi u sastav PDV, dostava dokumenata i obrazaca klijentima, bankama, Poreskoj upravi, Republičkom zavodu za statistiku, deviznom inspektoratu i svim ostalim institucijama prema potrebi
• predaja obaveznih zakonskih obrazaca asistiranje revizorima prilikom revizije finansijskih izveštaja
• asistiranje Poreskoj upravi i drugim telima u postupku kontrole

Usluge koje se pružaju klijentima konstantno se prilagođavaju specifičnim potrebama korisnika, pa je između ostalog moguće:
• voditi glavnu knjigu po kontnom planu koji je uobičajen u Republici Srbiji i po kontnim okvirima klijenata
• vođenje glavne knjige, izrada bruto bilansa i svih propisanih izveštaja na engleskom jeziku
• strukturiranje podataka u računovodstvenom programu u obliku prilagođenom za prenos i dostavu klijentima elektronskim putem
Programska podrška za obradu podataka se kontinuirano nadograđuje kako bi bila u skladu sa novim (i vec postojećim) propisima te kako bi se omogućila izrada izveštaja koji klasifikuju podatke na više različitih načina, kao na primer:
• glavna knjiga koja se vodi istovremeno za različite poslovne godine
• finansijski izvještaji na zahtev klijenata za periode kraće od poslovne godine (dekadna, polumesečna i mesečna) na srpskom i engleskom jeziku
• mogućnost izrade finansijskih izvještaja na nivou celog društva, na nivou profitnog centra, mesta troška te po određenom segmentu unutar navedenih kategorija
• transakcije koje se obavljaju u stranim valutama mogu se evidentirati tako da se kao referentna valuta uzme valuta transakcije, npr. karticu deviznog računa moguće je prikazati i u EUR-ima i u RSD
• finansijski izvještaji takođe mogu da se izrade po kursu i valuti koji su referentni za klijente i/ili njihov organizacioni deo
• pojedine transakcije moguće je istovremeno pratiti u vise kategorija, npr. po partnerima (kupcima/dobavljačima) i profitnim centrima ili u RSD i EUR i slicno.

Računovodstvene usluge obavljamo kako u našem poslovnom prostoru (ako je potrebno koristimo knjigovodstvene programe naših klijenata), tako i u poslovnim prostorijama klijenata (u zavisnosti od potreba i zahteva klijenata).
Osim pružanja kompletnih računovostvenih usluga, za klijente koji imaju svoje računovodstvo obavljamo kontrolu odrađenih poslova, izrađujemo finansijske izveštaje i dajemo uputstva za knjigovodstveno evidentiranje složenijih poslovnih događaja.
Podaci firme ::::.
Murska 14.
Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Knjigovodstvo

1. Osnovna računovodstvena usluga je u potpunosti usaglašena sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i ostalim relevantnim propisima i sadrži sledeće:

* vođenje glavne knjige
* vođenje analitičkih knjiga

- kupci, dobavljači,

- osnovna sredstva

- roba, materijal, gotovi proizvodi

- lična primanja zaposlenih

- proizvodnja

* obračun i evidencija PDV i ostalih poreskih obaveza
* završni obračun
* preuzimanje, dostava, čuvanje, arhiviranje i zaštita dokumentacije i podataka iz knjigovodstva
* zastupanje Korisnika pred državnim organima za poslove finansijske kontrole sa punom odgovornošću za računovodstveno-knjigovodstvene poslove
* drugi finansijski poslovi-obračun kamata, IOS, izrada odluka i pravilnika o popisu, kvartalno finansijsko izveštavanje i sl.

2. Izrada specijalnih bilansa (konsolidovani, deobni, bilansi pripajanja, likvidacioni...)

3.Finansijska analiza poslovanja - racio analiza

4. Prijava i odjava radnika sa upisom staža

5. Postavljanje softvera za komercijalno poslovanje na kompjuteru korisnika kao izdvojene radne stanice, sa obukom (što omogućava elektronski prenos podataka)

6. Izrada biznis planova

7. Konsalting (knjigovodstveni , finansijski, poreski, investicioni...)

8. Kao i razne druge usluge po želji klijenata.

service description:

Ostali podaci:

 • Preduzetnik gdin.Albert Solar
  Tel.: 063/7764-696, 
Podaci firme ::::.
Oslobođenja 36
Pančevo , 26100
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Naša firma pruža usluge registracije i osnivanja preduzetničkih radnji i preduzeća uz sve potrebne prijave i prateću dokumentaciju
U okviru naših usluga možete ugovoriti vođenje kompletne evidencije Vaših zaposlenih što obuhvata sve potrebne prijave za novozaposlene radnike, odjave radnika za kojima je prestala potreba, kao i ostale promene nastale u toku radnog odnosa.
Pripremamo i podnosimo na overu potrebne obrasce za prijavu podataka za utvrđivanje staža osiguranja (M-4) i ostale neophodne registracije.
Važan deo našeg poslovanja predstavlja pružanje savetodavnih i konsalting usluga.
Ove usluge obuhvataju:
* planiranje poslovanja
* razvoj poslovnog plana
* analiza poslovanja
* analiza finansijskog rezultata
* najnovije izmene i dopune Zakona
* angažovanje advokatske kancelarije za potrebe
preduzeća
Podaci firme ::::.
Vojislava Kalanovića 4
Kragujevac , 34000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Knjigovodstvo, računovodstvo
Podaci firme ::::.

service description:

Poslovne i knjigovodstvene usluge. Bavimo se knjigovodstvenim i računovodstvenim uslugama u Somboru.Knjigovodstveni smo biro koji pruža revizorske usluge i vrši obračun poreza.
Podaci firme ::::.
Glavna 176
Ruma, 22400
Srbija
Tel.: 022/433-301
Mapa

service description:

Knjigovodstvo i računovodstvo
Podaci firme ::::.
Koče Kolarova 60
Zrenjanin, 23100
Srbija
Tel.: 023/523-008
Mapa

service description:

Knjigovodstvo i računovodstvo

Facebook