Podaci firme ::::.
Crvenog Barjaka bb
Kragujevac , 34000
Srbija
Tel.: 065/37-37-350
Fax: 034/373-735
Mapa

service description:

Lobo-dms je kompletan sistem za upravljanje dokumentacijom. Njegova stateless tehnologija omogućava pristup dokumentima čak i u uslovima kada loše konekcije ili slaba propusna moć mreže izbacuju iz stroja standardne dokument menadžment sisteme.

Lobo-dms može da ponudi:

* Jeftin startni paket
* Rešenje za preduzeća srednje veličine sa veoma velikom vrednošću za uloženi novac
* Stratešku dokument menadžment platformu za velike kompanije.

Počnite sa jednostavnim rešenjem i razvijajte se na pravi način. Lobo-dms je 100% skalabilan.


Proizvod - Lobo-dms

Lobo-dms je sistem za upravljanje dokumentacijom i reviziono sigurno arhiviranje. Predstavlja univerzalni alat za arhiviranje, skladištenje i obradu dokumenata kao i pretraživanje arhive, uz obezbeđivanje veoma visokog stepena automatizacije, komfora u radu i sigurnosti uskladištene dokumentacije. Baziran je na savremenim tehnologijama i trenutno je jedno od najinovativnijih rešenja na tržištu.

Lobo-dms omogućava da izbegnete gomilanje papira i nudi najbolja rešenja u optimizaciji vašeg posla. Brzim pristupom i automatskim arhiviranjem skeniranih i digitalnih dokumenata štedi vaše vreme i smanjuje troškove.

Ostali podaci:

  • Tel.: 065/37-37-350, 

vaše slike:

Arhiviranje
Arhiviranje dokumenata
Arhivska rešenja
Podaci firme ::::.
Viline vode b.b. Slobodna zona Beograd L12/4
Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Podaci firme ::::.

service description:

SISTEM ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM

Zašto je potrebno upravljanje dokumentima?

Informacije sadržane u dokumentima ključne su za donošenje poslovnih odluka, te je njihova tačnost presudna.

Jedna od karakteristika savremenog poslovanja je sve brže gomilanje podataka i dokumentacije i potreba za njihovim razmjenjivanjem sa saradnicima, poslovnim partnerima i drugim korisnicima. Dokumenti su nosioci podataka, namenjeni su čuvanju i prenosu informacija koje imaju proizvoljni oblik i sadržaj. Pomoću njih organizacija komunicira sa svojom okolinom, i dokazuje usklađenost svog poslovanja sa standardima, preporukama, propisima i zakonima.

Sistem upravljanja dokumentima (DMS)
Sistem za upravljanje dokumentacijom (eng. Document Management System – DMS) je sveobuhvatno rešenje problema praćenja dokumenata.

Prednosti DMS-a:

Visok stepen automatizacije, efikasnosti i produktivnosti:

Brzo i efikasno distribuiranje i pristup dokumentima
Preglednost poslovanja
Koncentracija i dostupnost intelektualnog kapitala preduzeća
Centralizacija arhive, stalna dostupnost, sigurnost i nadzor
Olakšan rad sa klijentima i donošenje odluka
Bolja raspodela posla – veća efikasnost poslovanja
Veća konkurentnost
Veće zadovoljstvo komitenata
Podaci firme ::::.

service description:

Upravljanje dokumentacijom

Digitalni sistemi za upravljanje dokumentima prate celokupan životni ciklus dokumenata. PROZONE softverska rešenja iz oblasti upravljanja dokumentima omogućavaju kompanijama digitalnu transformaciju kompanije, povećavaju performanse i smajujući operativne troškove poslovanja.

Usluge:

rukovanje fizičkim skladištenjem dokumenata
organizaciju dokumenata u logičke strukture
rukovanje životnim ciklusom dokumenata
akcije za rad sa dokumentima
digitalizaciju papirne dokumentacije
pretraživanje dokumenata
digitalno pospisivanje dokumenata
kontrolu pristupa dokumentima
arhiviranje dokumenata
podršku za razmenu i deljenje podataka
podršku za kolaboraciju više učesnika
podršku za definisanje poslovnih procesa (workflow)
automatske procedure za vođenje poslovnih procesa
beleženje svih događaja u radu sa dokumentima
notifikacije o događajima u sistemu
Podaci firme ::::.

service description:

Extreme d.o.o. je osnovan 1996. godine i od samog početka se bavimo softverom.

Naš cilj je da pomognemo firmama u svakom od koraka koje nabavka softvera podrazumeva: analizi sadašnjih i budućih potreba preduzeća, proceni isplativosti investicije, obuci korisnika, održavanju softverskih licenci i tehničkoj podršci.

Arhiviranje dokumentacije
Upravljanje dokumentacijom
Elektronsko upravljanje dokumentacijom ...

Podaci firme ::::.

service description:

Sistemi za upravljanje dokumentacijom

Sistemi menadžmenta​
Bezbednost hrane​
Bezbednost proizvoda​​
Industrija i energetika​
Mobilnost i Železnica​​
Edukacija
Podaci firme ::::.
Bulevar Svetog Cara Konstantina 80-84
Niš, 18000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Upravljanje dokumentacijom


Kancelarijsko poslovanje u svakom preduzeću ili ustanovi podrazumeva i rad sa velikom količinom papirne dokumentacije. Rešenje ovih problema nudimo u vidu softvera za upravljanje dokumentacijom. Softver objedinjuje skeniranu papirnu dokumentaciju sa ostalom elektronskom dokumentacijom, pružajući na taj način korisniku integrisane informacije celog preduzeća na jednom mestu, kao i mogućnost da nastavak poslovanja vodi elektronski.

Naše rešenje za upravljanje dokumentacijom:

ELDOK - sistem za upravljanje elektronskim dokumentima (Web i Windows)

ArchiMed - namenjen radu sa medicinskom dokumentacijom (Web i Windows)

WEBib - sistem za dokumente, namenjen pre svega bibliotekama (Web i Windows)
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Upravljanje dokumentima

Elektronsko upravljanje dokumentima

Arhiviranje dokumenata


Pomoću aplikativnih softverskih rešenja mogućnost unosa dokumenata različitih formata je neograničen i jednostavan, bilo da se radi o skeniranom (ulaznom) ili dokumentu u izvorno elektronskom obliku (izlaznom). Jednom uneta i obrađena dokumenta mogu biti odložena u arhivu u papirnom obliku, jer je njihova dostupnost zagarantovana u svakom trenutku putem DMS softvera. Uvođenjem ovakvih sistema zauvek stajemo na put mukotrpnim pretragama registara, polica i naslaganih fascikli po stolovima.
Kompletna dokumentacija se čuva u jedinstvenom skladištuu elektronskom obliku, čije pretraživanje se može vršiti jednostavno, brzo i bezbedno. Pristup dokumentima se određuje na osnovu njihove klasifikacije i dodele prava korišćenja korisnicima ili korisničkim grupama, čime se eliminiše mogućnost neautorizovanih pristupa ili kopiranja poverljivih dokumenata.
Podaci firme ::::.

Stara Pazova, 22300
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

REISSWOLF Serbia » SERVISI » Fizičko arhiviranje dokumentacije

FIZIČKO ARHIVIRANJEMi brinemo o Vašoj dokumentaciji, Vi brinite o Vašem poslu REISSWOLF preuzima klijentovu poverljivu dokumentaciju, smešta je u arhivu i evidentira u sistemu upravljanja dokumentacijom koji je zasnovan na bar-kod registraciji. Način strukturiranja i obeležavanja dokumentacije je takav da omogućava klijentu direktan pristup arhivi.
Mi preuzimamo odgovornost za praćenje rokova za obavezno čuvanje dokumentacije i nudimo vrhunsko softversko rešenje za arhiviranje, specijalno razvijen softver RWAS.
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Zašto je sistem za upravljanje dokumentima važan?

Da li ste ikada imali problem da pronađete vaša dokumenta? Hitno vam je potrebna faktura od pre dve godine, a vi nemate ideju gde, u kom registratoru se nalaze fakture iz 2009. godine. Koliko puta ste izgubili sate i sate na traženje nekog dokumenta u pretrpanoj arhivi papira?

Sve ove, a i još mnogo problema vrlo jednostavno rešava sistem za upravljanje dokumentima poznatiji kao DMS (engl. Document Management System). Definicija sa wikipedia.org govori nam da je dokument menadžment sistem skup programa za praćenje i arhiviranje elektronskih i papirnih dokumenata u odgovarajuću bazu podataka.

Facebook