| pogoci:650
back|1|2|... | 31|32|33|forw
Podaci firme ::::.
Bosanska 4
Smed. Palanka , 11420
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

PREDNOSTI GLISTENJAKA

Prirodan proizvod u kome su hranjive materije koncentrisane prirodnim putem …

Gliste dišu preko kože koja je vlažna jer je presvučena ekskretom,
koji pored toga štiti gliste od svih patogenih mikroorganizama.
Omogućavajući im da opstanu u zemljištu.
Sluz koju luče, se meša sa obiljem hranjivih materija,
vezujući ih u takve spojeve koji omogućavaju da se one postepeno otpustaju,
oslobađajući hranjive materije kroz duži vremenski period.
Ovako bogat glistenjak je nezamenjiv u organskoj proizvodnji, gde nema mesta hemiji.

Bogat hranjivim materijama

Izuzetno bogat organskim jedinicama potrebnim za rast i razvoj svih biljnih vrsta kao što su azot, fosfor i
kalijum kao i oligoelementima kao što su magnezijum, selen, cink, bor, gvozđe, kalcijum, sumpor,
mangan, koji deluju kao biokatalizatori potpomažući iskoristljivost hranjivih materija u svim uslovima.
Tako se one oslobađaju onda kada je to potrebno, u proleće dovode do sporijeg otpuštanja,
dok na leto, kada dođe do povišenih temperatura, na kojima mikroorganizmi više rade,
oslobađa se više hranjivih materija u doba kada je biljkama to i najpotrebnije.
Zar nije Priroda sve lepo smislila?

Sitnomrvičasta struktura doprinosi boljoj aeraciji zemljišta,
poboljšanoj vodopropustljivosti, te boljoj iskoristljivosti hranjivih materija

Sitnomrvičasta struktura glistenjaka pokazuje mnoge prednosti u odnosu na peščanu strukturu,
koja ne može da vezuje hranjive materije za sebe ili glinastu koja kada se navlaži zarobljava hranjive materije
u masu nalik betonu uz to ne propuštajući ni vazduh.
Istovremeno sitnomrvičasta struktura vezuje vodu i do 2 puta svoje težine, omogućujući da ona bude dostupna
biljkama onda kada im je i potrebna., dok eventualni višak vode lako pronalazi put čineći ga odličnim
drenažnim slojem.
Slična je stvar i sa kiseonikom, koji koristi sitnomrvičastu strukturu da prodre do korena,
a on je jedan od esencijalnih faktora za kvalitetan razvoj korenovog sistema.
Svime tim glistenjak popravlja kvalitet zemljišta čineći ga pogodnim za sadnju svih biljnih vrsta.

Ne dovodi do efekta "paljenja biljke"

Visoka koncentracija hranjivih materija oslobođena iz veštačkih đubriva (NPK)
deluje toksično na koren i sistem biljke.
Sam postupak proizvodnje mineralnih đubriva, gde se ona vezuju za treset kao najjeftiniji supstrat,
u proizvodnji tkz zemlja za cveće" dovodi do njihovog naglog otpuštanja prilikom prvog zalivanja biljke,
jer vodotopive materije više ništa ne zadržava
Isto tako stajsko đubrivo, kao poluproizvod, nema vezivnih materija poreklom iz glista koje bi učinile
da se iste postepeno oslobađaju, uz to stajsko đubrivo sadrži i termofilne bakterije koje
pri svom radu razvijaju i temperature od 80 stepeni C, što doslovce pali biljku.

Bogat enzimima i hormonima

koje gliste sekretuju a koje biljke prepoznaju kao prirodne hormone rasta, auksine i giberaline,
te tako podstaknute uz obilje raspoloživih hranjivih materija predstavljaju blagodetnu sredinu za rast i razvoj svih
biljnih vrsta
Glistenjak sadrži i visoke vrednosti celulaza i amilaza , alkaline fosfataze kao i humične kiseline.
Tiokarbamidna kiselina je takođe prisutna i ona čini prirodni pesticid

Mnoštvo korisnih bakterija

Aerobne vrste, kao i kulture koje fiksiraju azot daju zemljištu mnogo bolja svojstva, koja se protežu
i na naredne kulture a uz to čineći prirodnu protivtežu patogenim mikroorganizmima.

Uravnotezen pH

Blago alkalan pH glistenjaka odlično puferuje kiselost tla nastalu degradacijom organskih materija,
omogućujući da zemljište zadrži konstantne uslove, čime se izbegava stres biljaka zbog variranju pH vrednosti

Nema neprijatnog mirisa

Ne sadrži termofilne i anaerobne bakterije, koje su u stanju da svojim radom stvaraju gasove neprijatnih mirisa,
već aerobne sojeve, tako da glistenjak ima neutralan miris.

Očuvanje ekosistema

Primenom glistenjaka umesto veštačkih đubriva se sprečava efekat koji ima upotreba veštačkih đubriva
gde posle njihove upotrebe i spiranja, azot ulazi u vodne tokove i dovodi do cvetanja algi u priobalnom području,
koje zatim troši ogromne količine kiseonika koji onda fali vodenim organizmima gde dolazi do pomora.
U uslovima smanjene koncentracije kiseonika ili čak, anaerobnim uslovima i samo razlaganje neće biti potpuno,
pa se stvaraju produkti razlaganja koji vodi daju loš ukus, neprijatan miris i uopšte lošiji kvalitet. Takva voda
ne može da se koristi za piće i može uzrokovati uginuće stoke ako se koristi kao pojilo.
Rude kalijuma i fosfora koje se koriste u proizvodnji veštačkih đubriva su limitirane.
Proizvodnja azota u obliku u kome je pristupačan za biljke, iako je prisutan neograničeno u atmosferi je
limitirana količinom raspoloživog uglja i zemnog gasa, jer se zaista ogromne količine energije troše
(8% svetske proizvodnje) pri procesu fiksacije azota.
Tako da će u dogledno vreme u mnogome nastaviti trend poskupljenja proizvodnje istih.

Prilikom proizvodnje glistenjaka ne dolazi do emisije metana
i N2O.u atmosferu, kao što dolazi prilikom proizvodnje veštačkih, mineralnih đubriva.
Emisija ova dva gasa uzrokuje globalno zagrevanje
Glistenjak takođe popravljanjem strukure zemljišta sprečava eroziju,
koja je tako karakteristična za zemljišta nemilosrdno tretirana mineralnim đubrivima tokom eksploatacije.
Potrebne su decenije da bi se uopšte akumulirani nitrati razložili

Vezuje štetne materije za sebe ako ih ima u preegzistirajućem zemljištu ili ukoliko se pojave kasnije
Sitnomrvičasta struktura mu omogućuje da veže za sebe štetne materije kao što su teški metali,
prevodeći ih u nerastvorljivi oblik, gde će se tako vezani manje otpustati u tlo,
smanjujući njihovu štetnu koncentraciju.

Tamna boja glistenjaka obasjana sunčevim zracima u proleće doprinosi bržem zagrevanju tla,
Na taj način podstižući klijanje iz semena, kao i brži razvoj biljaka usled ubrzanja svih biohemijskih procesa.

vaše slike:

glistenjak
Podaci firme ::::.
Ive Andrića 7
Subotica , 24000
Srbija
Tel.: 024 525-813
Fax: 024 525-813
Mapa

service description:

”A&S UNION” iz Subotice je preduzeće koje je osnovano 1992.godine,kao d.o.o.društvo.Bavi se trgovinom na veliko i malo, export-import, zastupanje i pružanje intelektualnih usluga.U okviru sektora intelektualnih usluga ima Zavod za nove tehnologije u poljoprivredi. Prateći trend dugoročnog razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji od samog osnivanja je nosilac progresivnog razvoja novih tehnologija na području (Jugoslavije),sada Srbije i Crne Gore.U neposrednom je kontaktu i ugovorenoj saradnji sa domaćim i stranim naučnim ustanovama.

Reference u poslu su najvećim delom vezane za razvoj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje.Preduzeće ”A&S UNIOND.O.O. je nosilac i operativni izvršilac na terenu posla vezanog za plasteničku-stakleničku proizvodnju i mulčiranje zemljišta plastičnom folijom.Za ovaj posao obezbeđuje plastičnu foliju u svim varijantama,vlastitu licencu i proizvodnju mašina za razvlačenje folije po zemljištu i setvu kroz foliju. Zahvaljujući tome,današnja proizvodnja u povrtarstvu se u najvećoj meri zasniva na toj tehnologiji.

Preduzeće je izdalo do sada tri knjige dva priručnika i objavilo oko 30 radova iz oblasti novih tehnologija.Nosilac i pisac je Stevan Bošnjak dipl. inž.spec.

KNJIGE KOJE SU IZDATE NOSE NASLOV
”PLASUKULTURA U POLJOPRIVREDI”, IZDATA 1995.GODINE ,TIRAŽ 300 PRIMERAKA,KATALOGIZIRANA U CIP-BIBLIOTEKA MATICE SRPSKE,NOVI SAD.BR-631.544.7

”PLASTIKA U SLUŽBI POLJOPRIVREDE” IZDATA 1998.GODINE ŠTAMPANA U 15.000 PRIMERAKA.

”PROIZVODNJA POVRĆA UZ UPOTREBU PLASTIČNE FOLIJE NA OTVORENOM I U ZATVORENOM PROSTORU”, IZDATA 2000.GODINE TIRAŽ 2000 KOMADA KATALOGIZIRANA CIP-BIBLIOTEKA MATICE SRPSKE NOVI SAD BR.631.544:635.

Obzirom na dejstvo folije i njen uticaj na strukturu zemjlišta,vodno-vazdušni režim,toplotu i mikrobiološku aktivnost zemljišta,došlo se do zaključka da je za visoku proizvodnju najzaslužnija mikrobiološka aktivnost u zemljištu. Tragajući za poznatim mikroorganizmima,kojima bi se veštački zaražavalo zemljište i time višestruko uvećavao efekat staklene bašte. Došli smo do saznanja da je taj koncentrat ciljanih bakterija,slobodnih azotofiksatora i mobilizatora fosfora i kalijuma sadržan u koktelu koji se naziva BACTOFIL ĐUBRIVA. 2001. godine smo na toj osnovi zaključili ugovor sa poznatom firmom iz Mađarske : AGRO.bio Hungary KFT, Balkan ulica 8.Budapest, o zastupanju,predstavljanju i distribuciji ovog đubriva na području Srbije i Crne Gore i Bosne i Herce govine. 2001. godine otpočeli smo aktivnost oko priznavanja i stavljanja u promet ovog đubriva i posle godinu dana ispitivanja u institutima i zavodima, dobili smo rešenje da smo mi nosioci istoga posla za narednih 10 godina.

Ova tehnologija za poslednje tri godine već stanuje na našim njivama sa tendencijom širenja i u bliskoj budućnosti treba da zameni mineralna đubriva.Samo u 2003.godini je bilo oko 15.000 ha sa upotrebom BactoFil đubriva.Firma ima svoje predstavstavnike na teritoriji cele Srbije i oko 700 komitenata u neposrednoj proizvodnji.

U okviru edukacije i prestrukturiranja tehnologije i racionalizacije proizvodnje,održavamo edukativna regionalna savetovanja na celoj teritoriji koju pokrivamo. Poseban značaj ovog đubriva je u proizvodnji hrane na organskom principu.Na toj osnovi, Stevan i Anastazija poseduju diplomu za pravo edukacije i obuke proizvođača za proizvodnju na organskom principu.
U toku je priznavanje i novih mikrobioloških preparata za razgradnju plastike,otpadaka gradske čistoće i supstitucija BactoFil đubriva u koncentrovani oblik i u oblik celuloznih granula.
Kontakt

"A&S UNION" Subotica
Ive Andrića 7
telefoni: O24/525-813, 522-268, O64/16-16-411
fax:024/525-813
http://www.asunion.rs
E-mail: office@asunion.rs
Podaci firme ::::.

service description:

O nama

SZR BEOFLEX započela je sa radom sredinom 80-tih godina XX veka. Osnovna delatnost tada je bila, usluga ugradnje sistema elastičnih drvenih letvica po principu lattoflexa u rasklopne metalne mehanizme troseda, dvoseda i mojci. Ubrzo, u skladu sa potrebama tržišta uvode se dodatne usluge koje se odnose na popravke i zamene oštećenih rasklopnih mehanizama, uz usluge zavarivanja.

SZR BEOFLEX je svoju delatnost započela sa dva člana, da bi ubrzo u svom sastavu imala 3 ekipe za ugradnje kao i honorarnog saradnika koji je vršio usluge zavarivanja. Radnja je stacionirana u Beogradu, ali su ubrzo formirane i ispostave u nekoliko gradova Srbije (Kikinda, Zrenjanin, Novi Sad, Sr. Mitrovica, Vršac, Šabac, Požarevac, Kraljevo, Leskovac). Drvene elastične letvice poseduju odgovarajuće sertifikate, a još važnije je da su se u dugogodišnjoj praksi potvrdile kao visokokvalitetne. Letvice se na metalne mehanizme pričvršćuju metalnim držačima, što se opet u dugogodišnjoj praksi pokazalo kao odgovarajuće rešenje.

U kasnijim godinama rada, opet u skladu sa potrebama tržišta, SZR BEOFLEX uvodi usluge tapaciranja (presvlačenja) nameštaja u svoju ponudu. Ova delatnost se obavljala na području Beograda i Novog Sada. U novije vreme ovu uslugu pružamo u saradnji sa nekoliko tapetarskih radnji iz Beograda, a od nas možete dobiti preliminarnu informaciju o ovim uslugama. Osim ovih delatnosti SZR BEOFLEX se bavi i izradom taburea u eko koži, u preko 20 boja. Imamo i mogućnost nabavke i isporuke dušeka (sunđera) za rasklopne mehanizme, kao i uložaka za bračne i pojedinačne krevete i kvalitetnih dušeka za njih.
Usluge i proizvodi

Ugrađivanje elastičnih drvenih letvica po principu lattoflexa

Popravka i zamene rasklopnih mehanizama troseda i dvoseda

Popravka i tapaciranje nameštaja u meblu štofu, koži i eko koži

Izrada i prodaja taburea od eko kože

Stolarske usluge, izrada nameštaja, izrada prozora i vrata
Kontaktirajte nas!

Vaša pitanja možete postaviti putem formulara na strani Kontakt
ili nas nazovite telefonom, radnim danima od 09h -17h. (Osim nedeljom).

tel: 011 3329 658
mob: 063 316 046
info@beoflex.co.rs

Skype Beograd, Srbija

vaše slike:

bračni kreveti
Drvena stolarija
drvene elastične letvice
dušeci
Podaci firme ::::.

service description:

Firma „Agrodivo“ , iz Novog Sada, nastala je kao odgovor na sve veću potražnju poljoprivrednika za savremenom, kvalitetnom, ali i pristupačnom mehanizacijom.

Prateći ovaj cilj u svakom trenutku spremni smo da Vam ponudimo najkvalitetnija i najefikasnija rešenja na obostrano dugoročno zadovoljstvo. Vodimo se principom da svaka kupljena mašina mora da ispuni sva Vaša očekivanja.

Sve priključne mašine iz naše ponude proizveli su priznati i provereni poljski proizvođači, koji su svoja tržišta, zahvaljujući kvalitetu i povoljnosti proizvoda, pronašli u mnogim zemljama Evrope. Sve mašine obuhvaćene su fabričkom garancijom i za njih je obezbeđen servis u Srbiji.

Uvek smo Vam na raspolaganju, da Vas posavetujemo i odaberemo mašinu koja u potpunosti odgovara Vama i Vašim potrebama.

Vaš „Agrodivo“

* Agro-factory
* Agro-masz
* Bury

* Ponuda
o Plugovi
o Setvospremači
o Podrivač - Gruber
o Kembridž
o Tanjirače
o Prskalice

Kontakt

21000 Novi Sad
Bajče Žilinskog 5
(Slobodna carinska zona)
mail: office@agrodivo.com
web: www.agrodivo.com
tel/fax: +381 (0) 21 472 51 04
Dominik Vučenić
+381 (0) 62 83 75 111
Vladimir Pavlović
+381 (0) 63 72 74 333
Podaci firme ::::.
Sentandrejski Put 165
Novi Sad, 21000
Srbija
Tel.: 021/652-36-99
Mapa

service description:

"Agrocoop" export-import a.d. Novi Sad je kompanija koja se bavi proizvodnjom i distribucijom semenske robe, zaštitnih sredstava, djubriva, stočne hrane, mehanizacije, hmelja, sirka i sirkovih metli.

Preko četiri decenije tradicije u proizvodnji i prometu semenske robe, kao i naturalnoj i stočarskoj proizvodnji uopšte - to je Agrocoop export-import a.d. Obim i širina proizvodnog programa ubraja nas u najveće semenarske kuće u zemlji.

Distribucija i prodaja se vrši preko sopstvenih predstavništava i prodavnica, razmeštenih širom Srbije.
Podaci firme ::::.

Subotica , 24000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Trgovina na veliko i malo, proizvodnja, intelektualne usluge, zastupanje i pružanje intel-usluga.
Podaci firme ::::.

Budisava, 21242
Srbija
Tel.: 021/719-774
Mapa

service description:

Podaci firme ::::.
Kralja Petra I 14A
Donji Milanovac, 19220
Srbija
Tel.: 030/590-778
Fax: 030/590-877
Mapa

service description:

Основна делатност је заштита и унапређење природних, културних и других знаменитости подручја Националног парка , заштита и узгој шума, лов и узгој дивљачи.

Национални парк "Ђердап" налази се у југоисточном делу Европе, у североисточном делу Републике Србије, и на самој граници са Румунијом.
Укупна површина Националног парка је 63.608 хектара, док је заштићеном зоном обухваћено 93.968 хектара.
Парк се налази на десној обали Дунава од Голупца до Караташа крај Кладова у дужини од око 100 километара, при чему обухвата узани и шумовити брдско - планински појас ширине од 2 до 8 километара уз Дунав који су уздиже од 50 до 800 метара надморске висине.

Основна одлика Националног парка "Ђердап" је велика шумовитост (64%), велико богатство и разноврсност флоре и фауне као и богатство културно - историјским споменицима од најстаријих епоха па до данас. Око 9% парка, тј. око 5500 хектара површине парка чини део Дунава који припада Србији. Због тога је Национални парк "Ђердап" уједно и речни национални парк.

У Националном парку се налазе три кањонско - клисурске долине:

1. Голубачка, дужине 14,5 километара и најмање ширине 230 метара
2. Госпођин Вир, дужине 15 километара и најмање ширине 220 метара и
3. Кањон Великог и Малог Казана дужине 19 километара и најмање ширине 150 метара,

као и три котлине:

1. Љупковска
2. Доњомилановачка и
3. Оршавска

Кањонске долине усечене су у кречњачке стене јужних Карпата.

У Националном парку "Ђердап" постоји десет резервата природе и то:

1. Лепенски Вир
2. Велики и Мали Штрбац са Трајановом таблом
3. Голубачки град
4. Босман - Соколовац
5. Чока Њалта са Песачом
6. Бојана
7. Татарски вис
8. Шомрда
9. Цигански поток
10. Кањон Бољетинске реке - Гребен

Ostali podaci:

vaše slike:

Lovni i ribolovni turizam
Lovni turizam
rezervat prirode
Ribolovni turizam
Šumarstvo
Podaci firme ::::.

Smederevo , 11300
Srbija
Tel.: 026/655-554
Mapa

service description:

Program za ugositeljske objekte

-so za tequila-u
-čačkalice
-keks
-čokoladice
-med
-kašičice
-šećer

Program za ishranu

Podaci firme ::::.
Auto-put Bg-Zg,br 16
Beograd, 11000
Srbija
Tel.: 011/319-2692
Fax: 011/319-2692
Mapa

service description:

vaše slike:

mesne prerađevine
Podaci firme ::::.
29. Novembar 13
Ada, 24430
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Preduzeće TERMOMETAL iz Ade započelo je sa radom 1986. godine kao zanatska radionica za termičku obradu metala, a 1992. godine, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, prerasta u preduzeće pod istim nazivom u isključivo privatnoj- porodičnoj svojini


.


Zahvaljujući stalnom angažovanju rukovodstva i svih zaposlenih na razvoju preduzeća, intenzivnom saradnjom sa naučno-istraživačkim institucijama kao i budnim praćenjem privrednih tokova, Termometal doo danas je moderno preduzeće čija osnovna delatnost obuhvata dva paralelna proizvodna programa:
* Serijska proizvodnja poljoprivrednih priključnih mašina i rezervnih delova za poljoprivrednu mehanizaciju


* Izrada pojedinačnih i maloserijskih metalnih delova, komponenti i podsklopova za potrebe različitih industrija prema zahtevu i dokumentaciji naručioca

Pored proizvodnje, Termometal d.o.o. pruža i usluge mašinske i termičke obrade metala najsavremenijim tehnološkim postupcima. 

U skladu sa osnovnim motom našeg poslovanja- Mi opravdavamo poverenje- uvek nastojimo da izađemo u susret ne samo svojim kupcima već i svima koji sa nama sarađuju. 


Svoju delatnost naše preduzeće obavlja u četiri moderno opremljene proizvodne hale na ukupnom prostoru od 4000 m2 i trenutno zapošljava 181 radnika.

Ubrzani razvoj našeg preduzeća započeo je usvajanjem proizvodnje rezervnih delova i komponenti za potrebe različitih industrijskih mašina.
Usmerenost na kvalitet izrade kao i na usvajanje novih tehnoloških rešenja doveli su do sve većeg obima poslovanja i do uvođenja novih proizvoda i usluga.


Termometal doo danas predstavlja poznato ime na tržištu izrade metalnih komponenti i podsklopova za potrebe različitih industrijskih grana.

Naši proizvodni kapaciteti posebno su orijentisani za pojedinačnu i malo-serijsku proizvodnju.

Po sistemu od tehničkog crteža do gotovih komponeti, primenom savremenih metoda obrade metala i objedinjavanjem različitih tehnoških procesa, u prilici smo da izradimo najrazličitije i najkompleksnije metalne delove po zahtevu kupca.

Do sada, isporučivali smo delove i komponente za potrebe auto industrije, mašinske industrije, građevinske industrije kao i za druge proizvodne sektore.

* Rotacione kosačice - RotKos
* Rasipače mineralnog đubriva - FERTI
* Rotacioni sakupljač sena - SUNCE
* i preko 1200 različitih rezervnih delova za poljoprivrednu mehanizaciju.


Osim rezervnih delova koji se nalaze u našoj redovnoj ponudi u mogućnosti smo da izradimo i delove po zahtevu kupca na osnovu dostavljenog uzorka ili tehničkog crteža.
Podaci firme ::::.
Temerinska 76.
Novi Sad, 21000
Srbija
Tel.: 021/47-22-044
Mapa

Tržišna marka:

 • Astra
 • Astra Classic II
 • Astra Twin Top

service description:

Firma Astra Auto posluje od 1995 godine. Bavimo se prodajom:
Autokaroserijskih delova

Za putnička i kombi vozila, zapadnoevropska japanska i korejska

- farovi
- migavci
- štop lampe
- haube
- branici
- maske
- krila
- vezni lim
- rubovi i trepne
Auto stakala

Za putnički, kombi i teretni auto program

- prednja
- zadnja
- bočna auto stakla
Hladnjaka
- vode
- klime
- grejači kabine

Kontakt
Lokacija:

"Astra Auto"
Temerinska 76
21000 Novi Sad
Srbija

Tel: 021-444-164
astraautoglass@gmail.com

Radno vreme:

Ponedeljak - petak: 9h - 17h

Subota: 9h - 13h

vaše slike:

Astra
Astra Classic II
Astra Twin Top

auto delovi
auto delovi za Opel
Podaci firme ::::.
Košut Lajoša 11
Male Pijace, 24416
Srbija
Tel.: 024/882-047
Fax: 024/882-101
Mapa

service description:

PROIZVODNJA ZDRAVE HRANE (HLADNO CEĐENOG ULJA, INTEGRALNA BRAŠNA, PAHULJICE OD ŽITARICE)
PROIZVODNJA HRANE ZA PTICE
PRODAJA I SARADNJA SA INDIVIDULANIM PROIZVOĐAČIMA U OBLASTI POLJOPRIVREDE
EXPORT-IMPORT

Ostali podaci:

 • Komercijala
  Tel.: 024/882-091, 
 • Kooperacija
  Tel.: 024/882-076, 
 • Veleprodaja Zdrave Hrane
  Beograd, Severni Bulevar 7
  Tel.: 011/752-759, 
Podaci firme ::::.
Knez Mihailova 84.
Kragujevac , 34000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Preduzeće Kanegod.o.o. iz Kragujevca je ovlašćeni zastupnik i distributer više poznatih firmi iz Italije u poslovima distribucije i prodaje pumpi za vodu i opreme za bunare, i jedno je od vodećih preduzeća u obavljanju tih poslova na teritoriji Centralne Srbije.U okviru ’’Kanego’’d.o.o. iz Kragujevca osim dela firme koji se bavi proizvodnjom i distribucijom i dela firme koji se bavi uvozno-izvoznim poslovima , funkcioniše i deo firme čija je osnovna delatnost proizvodnja i sklapanje pojedinih modela centrifugalnih pumpi, kao i popravka, odnosno servisiranje i remont onih modela pumpi i elektromotora koje naša firma prodaje.

Navedeno je moguće ostvariti u moderno urađenom poslovnom prostoru od oko 700m² koji firma poseduje, a u pripremi je i otvaranje prodajno – distributivnog centra u Novom Sadu i Nišu, u poslovnim prostorima koji su takođe u vlasništvu naše firme.

Organizacionoj infrastrukturi naše firme se poklanja posebna pažnja, kao i ljudskim resursima (odgovarajućim kadrovima) iz čega proističe tendencija stalnog rasta bruto prometa, proširenja obima poslova i uvođenja novih proizvoda.
Podaci firme ::::.
Maršala Tita 32
Feketić, 24323
Srbija
Tel.: 024/738-020
Mapa

service description:

Podaci firme ::::.
1. MAJA 2
Ub, 14210
Srbija
Tel.: 014/414-810
Fax: 014/416-475
Mapa

service description:

STOCAR L.S.B.

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO TRNJACI-UB

14210 UB

1. MAJA 2

Telefon: (014) 414-810
Telefaks: (014) 414-810
Telefon: (014) 414-562
Telefaks: (014) 414-562

PIB: 101348198
Maticni broj: 06989268

Delatnost:
UZGOJ GOVEDA I PROIZVODNJA MLEKA
Podaci firme ::::.
Vojvođanskih Brigada 17
Novi Sad, 21000
Srbija
Tel.: 021/529-096
Fax: 021-524-970
Mapa

service description:

ZELENA STRANKA SRBIJE

Koalicija zelenih predstavlja političku nadgradnju ekoloških nevladinih (samostalnih) organizacija Srbije istovetnog programskog opredeljenja. Sastavljena je od regionalnih zelenih stranaka Srbije koje su samostalne u svom radu na osnovu zajedničkog programskog opredeljenja za koji se zalažu političkim sredstvima.Zato ekološke organizacije u određenom regionu predstavljaju osnovu ili bazu svojoj regionalnoj zelenoj stranci ili njihovom savezu pod imenom koalicija zelenih.
Koaliciju zelenih predstavljaju:
-Vojvođanska zelena stranka
-Šumadijska zelena stranka
-Braničevska zelena stranka
-Timočka zelena stranka
-Nišavska zelena stranka
-Beogradska zelena strank, kao i više regionalnih odbora koalicije zelenih.
Jedinstveni koncept organizovanosti koalicije zelenih je u tome što sve novoformirane regionalne zelene stranke na samoj osnivačkoj skupštini donose odluku o pristupanju koaliciji zelenih pod čijim imenom će izlaziti na parlamentarne izbore.

Autentičnost koalicije zelenih i njenih članica leži u činjenici da su se prvo godinama zalagali za svoje programsko opredeljenje nepolitičkim sredstvima kroz nevladine ekološke organizacije.

Autentičnost koalicije zelenih leži u činjenici da je ona jedina u Srbiji imala svoj (opisani) prirodni put razvoja i da ima čvrstu vezu sa svojom bazom i između izbornih ciklusa. Sve druge stranke računaju samo na birače u izbornom periodu.

Koalicija zelenih je opozicija svakom režimu u meri koliko je taj režim protiv prirode i interesa čoveka i bila bi opozicija i sopstvenom režimu ukoliko bi osvojila vlast.

Koalicija zelenih se ne bori za vlast, već želi da utiče na vlast u interesu i budućih generacija.

Ostali podaci:

 • Predsednik gospodin Nikola Aleksić

vaše slike:

Ekologija
Netaknuta priroda
politička stranka
Zaštita prirode
Zaštita životne sredine
Podaci firme ::::.

Prokuplje , 18400
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

PROIZVODNJA I AUSPUH SERVIS, IZDUVNI SISTEMI ZA SVA VOZILA
POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA, TRAKTORSKE BOČNE ROTOFREZE ZA OBRADU VOĆNJAKA, VINOGRADA, KUPINJAKA "U REDU"
GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA
Podaci firme ::::.

service description:

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA POKRIVA NEKOLIKO DELATNOSTI KAO ŠTO SU : JAVNA ČISTOĆA, ZELENILO, PIJACE, GROBLJA, RASADNIK, GRAĐEVINSKA OPERATIVA I RECIKLAŽA OTPADA
Podaci firme ::::.
Kaće Dejanovića 32
Novi Sad, 21000
Srbija
Tel.: 021/401-973
Fax: 021/639-67-61
Mapa

service description:

PRODAJA KOMPONENTI ZA STOČNU HRANU
| pogoci:650
back|1|2|... | 31|32|33|forw

Facebook