Podaci firme ::::.
Pogledan: 160156

service description:

Agencija "SIS" se bavi uslugama kućne nege starih i bolesnih lica.
Agenciju uspešno vodi Viša medicinska sestra sa višegodišnjim kliničkim iskustvom, sa timom stručnih i odgovornih medicinskih sestara i geronto-domaćica. Usluge su prilagođene potrebama naših korisnika bilo da se radi o pokretnim, polupokretnim ili nepokretnim licima.

• Stalne usluge medicinske sestre ili gerontodomaćice u trajanju od 3 – 12h
• Dežurstvo 24 h
• Dežurstvo svakog dana u trajanju 12 h
• Nega dva puta dnevno (ujutro i uveče)

Agencija SIS je porodična firma osnovana 2007 god. koja se bavi profesionalnim čišćenjem i tekućim održavanjem higijene poslovnih objekata, hotela, hala, banaka, sportskih centara i višenamenskih objekata.

Uvođenjem standarda, profesionalnom obukom izvršioca, opremljenost mašinama i pomoćnim sredstvima rada objedinili smo sve poslove higijene od svakodnevnog održavanja poslovnih objekata, do generalnih čišćenja nakon završnih radova u građevinarstvu.

Ovakvim načinom saradnje korisnik se oslobađa nabavke materijala za čišćenje, zapošljavanja osoblja, bolovanja, godišnjih odmora zaposlenih i svih drugih obaveza koje mu oduzimaju vreme za bavljenje osnovne delatnosti.

IDENTIFIKACIJA

- Osnovna delatnost agencije je čišćenje objekata, što
podrazumeva poslovne i stambene obejkte
- Nega starih i bolesnih
- Bebi-siter služba
Podaci firme ::::.
Pogledan: 62181
Kružni put 11e
Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Dom za stara lica, smeštaj, medicinske usluge

Jedan od najbitnijih zadataka osoblja doma za stare je briga o zdravlju naših korisnika. Stručno osloblje vodi računa o svim vitalnim funkcijama naših korisnika, o ishrani, negi, psihičkom stanju i raspoloženju.

Deo tima koji vodi računa o zdravlju naših korisnika sačinjavaju: domski lekar, glavna medicinska sestra, medicinske sestre, fiziotarapeut i negovateljice. U zavisnosti od potreba naših korisnika, pozivamo i lekare specijaliste koji predstavljaju naše spoljne saradnike. U slučaju naglog pogoršanja zdravstvenog stanja, pozivamo hitnu pomoć ili organizujemo prevoz do iste.

Vaše zdravlje i dobro raspoloženje je najviši cilj kompletnog našeg stučnog tima.

Facebook