Podaci firme ::::.
Ilije Ognjanovića 1
Novi Sad, 21000
Srbija
Tel.: 021/422-332

service description:

Od 1997. godine pratimo evropske tokove u primeni standarda u laboratorijama. Uvođenjem GLP (Good laborathory practice) – DLP (Dobre laboratorijske prakse) stekli smo ogromno iskustvo i svest o potrebi stalne kontrole kvaliteta i unapređivanja politike te kontrole. Zahvaljujući uvođenju ovog standarda, obezbeđeni su potrebni preduslovi za klinička ispitivanja terapijskih efekata lekova. Do sada je urađeno više desetina kliničkih studija, a potvrda kvaliteta, podrška i preporuka za dalji rad u toj oblasti došla je 2004. godine od prestižne Američke asocijacije za hranu i lekove (FDA).

Laboratorije
Zavod za laboratorijsku dijagnostiku Medlab po svojoj organizacionoj šemi je podeljen na:
- Prijemno odeljenje sa laboratorijom za uzimanje i obradu uzoraka
- Laboratoriju za hematološka ispitivanja
- Laboratoriju za ispitivanje sperme, urina i ostalog materijala
- Laboratoriju za mikrobiološka, virusološka i imunološka ispitivanja
- Laboratoriju za biohemijska i imunometrijska ispitivanja
- Laboratoriju za patohistološka i citopatološka ispitivanja
Podaci firme ::::.

Niš, 18000
Srbija
Tel.: 018/521-108
E-mail: office@scor.rs

service description:

Firma SCOR doo osnovana je 1991.godine.Zastupnik je inostranih kompanija koje proizvode laboratorijsku opremu i reagense za laboratorijsku namenu.

SCOR doo sa sedištem u Nišu i predstavništvom u Beogradu,Subotici i Podgorici odgovora na sve zahteve za specifičnim proizvodima i uslovima karakterističnim za našu zemlju i okruženje.

Scor ima 20 radnika u stalnom radnom odnosu.Stručan kadar sa najvišim kvalifikacijama brine o potrebama naših kupaca. Tehnički smo opremljeni za transport robe u temperaturskim režimima od 2-8 stepeni celzijusa, kao i za režime dubokog zamrzavanja korišćenjem suvog leda.

Kvalitet naših proizvoda i servisnih usluga su osnova za zadovoljstvo naših kupaca.U svom poslovanju uspostavili smo sistem upravljanja kvalitetom po standardu SRPS ISO 9001:2008 a u toku je uvođenje INTEGRISANOG MENADŽMENTA SISTEMA upravljanja kvalitetom(ISO 9001:2008),upravljanja zaštitom životne sredine(ISO14001:2005) i upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu(OHSAS 18001).

Poslovna politika SCOR doo je stvaranje dugoročnih partnerskih odnosa sa kupcima.

Facebook