Tehnicom Informatika

Podaci firme
Bulevar Svetog Cara Konstantina 80-84
Niš, 18000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Upravljanje dokumentacijom


Kancelarijsko poslovanje u svakom preduzeću ili ustanovi podrazumeva i rad sa velikom količinom papirne dokumentacije. Rešenje ovih problema nudimo u vidu softvera za upravljanje dokumentacijom. Softver objedinjuje skeniranu papirnu dokumentaciju sa ostalom elektronskom dokumentacijom, pružajući na taj način korisniku integrisane informacije celog preduzeća na jednom mestu, kao i mogućnost da nastavak poslovanja vodi elektronski.

Naše rešenje za upravljanje dokumentacijom:

ELDOK - sistem za upravljanje elektronskim dokumentima (Web i Windows)

ArchiMed - namenjen radu sa medicinskom dokumentacijom (Web i Windows)

WEBib - sistem za dokumente, namenjen pre svega bibliotekama (Web i Windows)