Petroplast szr

Podaci firme
Mažuranićeva 80
Petrovaradin, 21131
Srbija
Tel.: 021/643-4253

service description:

PROIZVODNJA PLASTIČNIH KESA I FOLIJA.