Čingrijina 16
Beograd, 11000
Srbija
Tel.: 011 382-2272

service description:

Naš centar za radiološku dijagnostiku objedinjuje sve savremene metode radioloških pregleda: magnetnu rezonancu,multislajsni skener(CT), rentgen, mamografiju, ultrazvučne i kolor dopler preglede.
Stručni tim čine lekari koji u svojim oblastima poseduju izuzetno znanje i višedecenijsko iskustvo.

Pregledi se obavljaju bez čekanja, a nalazi se dobijaju odmah.
Podaci firme ::::.
Trg Cara Jovana Nenada 11
Subotica , 24000
Srbija
Tel.: 062/789-670
Fax: 024/561-112

service description:

Stomatološki centar "NorDent", nastao je kao odraz potrebe da se našim sugrađanima ponudi savremena, kvalitetna, brza i efikasna stomatološka usluga, kakvu zaslužuju, a koju su ranije mogli naći samo u većim gradovima zemlje ili inostranstva.
Rezultat ovakve želje i vizije predstavlja stomatološki centar u Subotici, opremljen sa tri stomatološke ordinacije, projektovane prema najsavremenijim tehničkim i tehnološkim dostignućima sadašnjice i savremenim digitalnim dijagnostičkim centrom.
Kompletan tim stomatologa, osoblje i menadžment stomatološkog centra "NorDent", posvećen je maksimalnom zadovoljenju svih potreba naših pacijenata, koji od sada, celokupan postupak:
prijem, kontrolni pregled, dijagnostiku i tretman, mogu dobiti na jednom mestu, uz mogućnost planiranja načina i tempa ostvarenja istih.
Shodno etičkom kodeksu i interdisciplinarnom pristupu stojimo na raspolaganju svakom pacijentu, kao i svakom stomatologu čiji je cilj precizna dijagnostika kao osnov kvalitetnog lečenja.

Usluge

Protetika

Nedostatak zuba narušava estetiku lica i dovodi do funkcionalnih smetnji. Preostali zubi se naginju prema praznom prostoru, dolazi do obrtanja zuba oko uzdužne osovine kao i „isplivavanja" zuba prema bezubom polju u suprotnoj vilici. Bezubi prostori ne čine više potporu mekim strukturama usta (obraz, usne) zbog čega oni „upadaju", nastaju duboke brazde između nosa i ugla usana (starački izgled lica). Usled gubitka zuba dolazi i do poremećaja u međusobnom odnosu vilica a to može da rezultuje bolovima u viličnom zglobu.

Zbog svega navedenog, nedostajuće zube treba nadoknaditi odgovarajućim protetskim radovima, koje delimo na fiksne (ne vade se iz usta), mobilne i kombinovane.

U fiksne nadoknade spadaju krunice i mostovi, a u mobilne ubrajamo totalne i parcijalne proteze.


Fiksna protetika
KRUNICE

Krunice su protetski radovi koji nadoknađuju izgubljeno zubno tkivo i imitiraju prirodne zube po obliku, veličini i boji. Izgledaju kao kapice koje se zalepe na zub.

Krunice je potrebno izraditi kada:

* se izgubi veliki deo zubnog tkiva usled preloma ili zbog velike karijesne lezije

* postoje velike plombe na zubima i preti opasnost od pucanja preostalog zubnog tkiva

* pacijent nije zadovoljan izgledom ili položajem svojih zuba

* su se zubi prirodno potrošili usled starenja (abrazija)

* je zub devitalizovan (izvađen mu je živac) i ojačan FIBER-GLAS KOČIĆEM

U izradi krunica učestvuje stomatolog i zubni tehničar, a postupak je sledeći:

1. posle pregleda, u dogovoru sa pacijentom uradi se plan terapije i odrede zubi na kojima će biti izrađene krunice
2. pod lokalnom anestezijom se zubi izbruse (smanji im se obim u svim dimenzijama)
3. otisnom masom u kašici uzme se otisak izbrušenih zuba i zuba suprotne vilice i pošalje u tehniku
4. zubni tehničar, u zavisnosti od slučaja i materijala kojim se izrađuju krunice, priprema jednu ili više proba i u dogovoru sa pacijentom i doktorom određuje se boja krunica
5. gotove krunice se cementiraju u usta pacijenta (u slučaju izrade krunica na implantima, protetski deo počinje sa postupkom navedenim pod brojem 3)

U odnosu na materijal od kojeg se izrađuju, krunice se dele na bezmetalnu keramiku i keramičku krunicu sa metalnom odnosno cirkonijumskom osnovom.
Bezmetalne keramičke krunice

Bezmetalnim keramičkim krunicama mogu se postići vrhunski estetski rezultati, prvenstveno zbog transparentnosti samog materijala, koji skoro na isti način propušta svetlosne zrake kao i zubna tkiva. Krunica zahteva veoma preciznu preparaciju zuba kao i besprekoran otisak, da bi zubni tehničari pomoću mikroskopa mogli izraditi ovu vrstu krunice.
Metalo-keramičke krunice

Klasična i kod nas najčešće korišćena krunica jeste metalo-keramička krunica, zahvaljujući svojim dobrim mehaničkim i prihvatljivim estetskim karakteristikama. Osnovu krunice čini legura na koju se peče sloj keramike. Nedostatak ove krunice uočava se prilikom povlačenja desni, kada metalni rub postaje vidljiv, odnosno sve češće se dokazuje alergija na legure.
Cirkonijumske krunice

Najsavremeniji materijal koji služi za izradu krunica je cirkonijum-oksid. Izrazita čvrstoća i savršena estetska svojstva daju prednost cirkonijumskoj krunici u odnosu na metalo-keramičku, kao i bolja termoizolacija izbrušenih zuba i smanjena iritacija mekih tkiva. Zbog nepostojanja alergijskih reakcija materijal izbora je kod senzibilisanih osoba.
MOSTOVI

Mostovi su fiksne zubne nadoknade koje se sastoje od više spojenih krunica i „premošćavaju" bezube prostore u vilici. U slučajevima kada pacijentu nedostaje jedan ili više zuba, izrađuju se mostovi.

Procedura izrade mostova je ista kao kod izrade krunica. Stomatolog izbrusi zube koji če biti nosači mosta, uzme otisak i zubni tehničar izradi most. Nosači mostova mogu biti: postojeći zubi, implanti ili kombinacija ovih.

Nakon cementiranja pacijent mora održavati adekvatnu oralnu higijenu. Pored četkice i paste za zube, preporučuje se upotreba:

* nterdentalnih četkica

* specijalnog konca za čišćenje prostora između desni i tela mosta

* električnog aparata koji mlazom vode pod pritiskom čisti prostore između krunica

Izbor zubne nadoknade zavisi od više faktora, pre svega od broja, rasporeda i parodontološkog statusa preostalih zuba, ali i od stanja bezubog grebena i sluzokože. Uvek treba dati prednost protetskim rešenjima na implantima i po mogućstvu fiksnim radovima. Prednosti mostova u odnosu na proteze:

* vezani su za zube nosače i ne mogu se skidati ni vaditi iz usta

* sile pritiska prilikom žvakanja se prenose na zub (kao kod prirodnih zuba) a ne na okolna meka tkiva

* može se postići bolja estetika

* ne postoje delovi nadoknade na nepcu, ispod jezika ni na bilo kojoj mekoj strukturi

* funkcije govora i žvakanja su kao kod prirodnih zuba

* pacijenti se brzo adaptiraju na nadoknadu


Mobilna protetika

Pokretne nadoknade, poznate pod nazivom proteze, se vade iz usta pacijenta. Delimo ih na totalne i parcijalne proteze.
TOTALNE PROTEZE

Totalne proteze se izrađuju kada nedostaju svi zubi u vilici.

Totalne pločaste proteze se prave od akrilata a po potrebi mogu se pojačati metalnom bazom ili mrežicom. Ukoliko postoji alergija na akrilat, treba da se opredelimo za izradu polyan (kristalnih) proteza, koje ne sadrže u sebi akrilat a i po ostalim karakteristikama prevazilaze pločaste proteze i odlično su se pokazale kao totalne i parcijalne proteze.

Kod totalnih proteza sile žvakanja se prenose nefiziološki, preko desni, te kad god je moguće, potrebno je ugraditi implante, jer proteze na implantima su najbolje iz fiziološkog, funkcionalnog i estetskog aspekta, a pacijentima pružaju najbolji i najsigurniji osećaj: redukovane su i zahvaljujući vezi sa implantima, čvrsto stoje.
PARCIJALNE PROTEZE

Parcijalne proteze nadoknađuju jedan ili više zuba (ali ne sve) i izrađuju se kada iz bilo kog razloga nije moguće uraditi fiksnu nadoknadu.

Parcijalne pločaste proteze se izrađuju od akrilata i po savremenim shvatanjima spadaju u privremene nadoknade jer posle najviše pet godina moraju se menjati. Prenos sile žvakanja je takođe nefiziološki, neravnomerno opterećuje prisutne zube i desni a žičane kukice oštećuju zube na kojima su adaptirane, u smislu pojave karijesa i rasklaćenja. Po dimenzijama je mnogo veća i deblja u odnosu na druge vrste parcijalnih proteza tako da se i pacijenti teže navikavaju na njih.

Iz navedenih razloga mnogo značajnije mesto zauzimaju parcijalne proteze napravljene od savremenih materijala: valplast, bio dentaplast, flexiplast proteze, kao i skeletirane parcijalne proteze.


Beljenje zuba

Beljenje zuba je postupak kojim se tretiraju tamni zubi,bilo da su vitalni ili avitalni (kada im je izvađen živac). Beljenje zuba može da se izvrši na nekoliko načina.

U našoj ordinaciji radi se beljenje u ambulantnim uslovima, pod nadzorom stomatologa u trajanju od oko jedan sat. Zubi se pripreme (očiste od mekih naslaga i kamenca), a zatim se na njih nanosi preparat za izbeljivanje, 30 % hidrogen-peroksid, u trajanju od 15 minuta, a zatim se ispere. Posmatra se rezultat beljenja, i ako je potrebno, postupak se može ponoviti još dva puta.

Takođe, beljenje može da se radi i u kućnim uslovima, kada se prvo izrađuju splintovi (udlage) na osnovu otiska zuba pacijenta, koji služe kao nosači gela za izbeljivanje. Nakon kratkotrajne obuke u ordinaciji, pacijent sam, veoma lako, izbeljuje svoje zube noseći splint tokom noći, ili tokom dana. Rezultati nastaju postepeno, sporije nego kod ambulantnog beljenja zuba.

U toku procesa beljenja zuba ne bi trebalo konzumirati jako obojena pica, hranu I cigarete. Proces nije trajan, i tretman je potrebno posle određenog vremena ponoviti.

Zubi koji su avitalni vremenom menjaju boju, tamne, zbog promene metabolizma zuba. I oni se mogu izbeliti. Postupak je sledeći: napravi se mala preparacija u zubu koji želi da se beli i postavi se gel za beljenje. Ovaj gel ostaje u zubu oko dve nedelje, tj. dok se ne postigne odgovarajuća boja. Nakon toga postavlja se definitivan ispun.

Beljenje zuba ne oštećuje zubnu strukturu, a kao neželjena reakcija može se javiti prolazna osetljivost zuba na hladno. Ova pojava nije trajnog karaktera, a da bi se ubažila mogu se koristiti specijalne paste koje smanjuju osetljivost zuba.
Fluorizacija

LOKALNA APLIKACIJA FLUORA - predstavlja još jednu od preventivnih mera.

Ona podrazumeva premazivanje zuba gelovima, lakovima ili rastvorima koji sadrže fluor. Može da je sprovodi stomatolog ili sami pacijenti (rastvori za ispiranje usta sa fluorom, paste za zube). Aplikacija gelova sa visokom koncentracijom fluorida se obavlja u ambulantnim uslovima i sprovodi se jednom godišnje u četiri serijske aplikacije. Pre toga zubi moraju biti očišćeni od mekih naslaga i zubnog kamenca. Na ovaj način fluor iz visokokoncentrovanih preparata ugrađuje se u zubnu gleđ i na taj način povećava otpornost zuba na dejstvo bakterija koje uzrokuju karijes.
Uklanjanje kamenca i mekih naslaga (dentalnog plaka)

U usnu duplju mikroorganizmi se naseljavaju nekoliko sati nakon rođenja, a nicanje zuba omogućava razvoj složenog ekosistema mikroorganizama, a zdravlje usne duplje zavisi od održavanja sredine u kojoj ovi organizmi borave bez oštećenja oralne strukture.

Dentalni plak stvara se na površinama zuba već nekoliko sati nakon pranja zuba. On je čvrsta, lepljiva masa izgrađena od mikroorganizama (bakterija). Ne može se ukloniti mućkanjem i ispiranjem,ali se može odstraniti četkanjem. On je uzročnik mnogih zubnih problema (karijesa,gingivitisa, parodontopatije).

Kamenac predstavlja kalcifikovani (mineralizovani) dentalni plak. Nastaje tako što se minerali iz pljuvačke ugrađuju u već nataloženi dentalni plak.

Dentalni plak i kamenac utiču na oboljenje parodoncijuma (potpornih struktura zuba-"zubnog mesa") i uzrokuju oboljenje koje se naziva parodontopatija. U parodontopatiji dolazi do povlačenja desnii, resorpcije (smanjenja) kosti, a kao rezultat toga dolazi do klimanja i "isplivavanja" zuba i na kraju do njihovog ispadanja.

Da bi se to sprečilo, preporučujemo da se svakih šest meseci odradi profesionalno čišćenje zuba. Uz pravilno održavanje oralne higijene i našu pomoći kontrolu, možete sprečiti mnoga oboljenja zuba i mekih tkiva usne duplje i zadržati lep osmeh.
Zalivanje fisura

ZALIVANJE FISURA - jedna od preventivnih mera,koja se sprovodi u periodu posle nicanja stalnih zuba.

Karijes najčešće nastaje na griznim površinama zuba(u jamicama i fisurama),tako da je neophodno tu površinu zaštititi.
Zalivanje fisura podrazumeva premazivanje grizne površine zuba (najčešće prvih stalnih molara, ali i ostalih bočnih zuba) specijalnim zalivačima. Takav zalivač otpušta fluor i deluje preventivno na nastanak karijesa. Zub kojem su zalivene fisure, nije otporan na karijes u potpunosti, nego ga je potrebno kontrolisati, a zalivač posle određenog vremena zameniti.
Apikotomija

APIKOTOMIJA (apeks= vrh korena, extomija= isecanje) je hirurški postupak kojim se uklanja vrh zubnog korena zajedno sa zapaljenskim procesom koji postoji oko njega.

Svrha operacije je da se ukloni patološki proces, da se spreči recidiv, odnosno ponovno ponavljanje procesa na istom mestu i na kraju da se sačuva zub, odnoso spreči ili odloži njegova ekstrakcija.

Operacija se izvodi u lokalnoj anesteziji ili, retko u analgosedaciji.

Čitav postupak uključuje i punjenje kanala korena koje obavlja stomatolog, najčešće pre početka operacije.
Hirurško vađenje impaktiranog umnjaka

Vađenje umnjaka je hirurška procedura i bitno se razlikuje od vađenja izniklih zuba.

Postoperativne komplikacije su moguće, a da bi se izbegle potrebno je pridržavati se datih uputstava i imati na umu sledeće:

* Zarastanje rane je individualno i varijabilno kao i pojava bola

* Pojava otoka je uobičajena pojava

* Otok je najintenzivniji 2. i 3. postoperativnog dana

* Moguća je pojava bola u predelu vrata i grla

* Susedni zubi mogu biti privremeno osetljivi

* U uglu usana mogu nastati bolne pukotine zbog istezanja usana u toku operacije- upotrebiti neku mast za usne

* Može se javiti blago povišenje temperature u prvih 24- 48 h

* Ponekad na koži u predelu operisanog zuba pojavljuje se modrica

* Može se javiti otežano otvaranje usta i teškoće pri žvakanju

* Savetuje se izbegavanje pušenja bar 7 dana (nikotin smanjuje stabilnost ugruška pa postoji realna opasnost njegovog raspadanja i pojave izuzetno jakog bola poznatog kao alveolitis)

* 24 h nakon intervencije dozvoljeno je pažljivo ispiranje rane posle jela toplom slanom vodom (pola kašičice soli u čaši tople vode)

* Ukoliko postoji produženo krvarenje, nemogućnost otvaranja usta, visoka temperatura, kao i ekstremno velik otok, obavezno se javiti lekaru.

Sinus lift

SINUS LIFT ili elevacija poda maksilarnog sinusa je hirurška procedura koja podrazumeva premeštanje dna gornjeviličnog sinusa prema gore uz istovremenu nadogradnju koštanog defekta kako bi se stvorila dovoljna visina kosti koja je neophodna za ugradnju implanta.

Koristi se u slučajevima bezubosti u bočnim regijama gornje vilice kada je usled resorpcije alveolarnog grebena ( preranog gubitka zuba I posledičnog smanjenja same kosti ) ili jake pneumatizacije maksilarnog sinusa ( sinus ima veliku zapreminu ) nemoguće ugraditi dentalne implante na način da se ostvari njihova željena stabilnost.

Ova operativna tehnika je uobičajena u kliničkoj praksi od 1986. godine i stalno se modifikuje i usavršava.
Postoji više tehnika ovog operativnog zahvata, a izbor zavisi od pravilno postavljene indikacije i od individualnih sklonosti operatera.

Materijali koji se koriste za augmentaciju ( povećanje koštane visine ) mogu biti autologni ili aloplastični, odnosno iz samog organizma, uzimanjem koštanog tkiva sa nekog drugog dela vilične kosti ili upotrebom veštačke kosti.

Od veštačkih materijala najčešće koristimo proizvode nemačkog proizvođača „Geistlich" koji je najveći i najpoznatiji svetski brend u ovoj oblasti.

Kod ovog, danas rutinskog operativnog zahvata moguće su, mada retko, komplikacije od kojih je najčešća zapaljenje sluzokože maksilarnog sinusa koja se javlja u oko 30 % , od ostalih se navode: hematom, perforacija sinusne membrane, infekcija ili dehiscencija rane, nastanak oroantralne komunikacije.
Hirurgija mekih tkiva

Hirurgija mekih tkiva podrazumeva zahvate na sluzokoži, podsluzokožnom tkivu i pokosnici u usnoj duplji. Iz aspekta pravilnog razvoja zubno-mišićnog kompleksa i uspešne protetske rehabilitacije, najvažniji zahvati su sledeći:
FRENEKTOMIJA, FRENOPLASTIKA

Labijalni frenulum je čvrsta traka fibroznog tkiva prekriven sluzokožom koja može biti jako izražena i ako se pripaja blizu zuba u srednjoj liniji, postoji mogućnost da se pojavi prevelik razmak između prvih sekutića (tzv. diastema mediana) u dečjoj dobi, odnosno u starijoj dobi prilikom protetskog zbrinjavanja da se poremeti naleganje proteza. U ovim slučajevima potrebno je odstranjivanje frenuluma, tj. frenektomija (ili frenoplastika kod pretprotetskih zahvata), koja predstavlja jednostavan hirurški postupak presecanja fibroznog tkiva, a zatim sledi ušivanje rane i posle nedelju dana odstranjivanje konaca. Što se tiče vremena kada treba izvršitikorekciju niskog pripoja frenuluma gornje usne kod dece, preporučuje se da to bude urađeno posle izrastanja drugih stalnih sekutića.

Lingvalni frenulum predstavlja čvrstu fibroznu traku koja povezuje jezik sa podom usne duplje i čini ga više ili manje nepokretnim. U dečjoj dobi nepravilan frenulum može da dovede do blagih poremećaja u funkciji jezika, a ukoliko se izraženije smetnje uočavaju, potrebno je presecanje frenuluma. Kod bezubih pacijenata izražen frenulum onemogućuje izradu stabilne proteze, jer svako pomeranje jezika odiže nadoknadu. U ovakvim slučajevima je takođe indikovana frenoplastika, koja se vrši na sličan način kao kod labijalnog frenuluma.
VESTIBULOPLASTIKA

Vestibulum ili predvorje usne duplje predstavlja deo između unutrašnje strane usana i spoljašnje strane zuba i grebena. Najviši i najdublji deo vestibuluma naziva se forniks, koji je od izuzetnog značaja kod izrade totalnih proteza. Ukoliko zbog nestanka koštanog grebena ili previsokih pripoja mišićnih vlakana i sluzokože forniks postaje previše plitak, nije moguće dobiti odgovarajuću stabilnost i retenciju proteze.

Cilj vestibuloplastike je produbljivanje forniksa te dobijanje koštane podloge odgovarajuće visine, premeštanjem mišićnih pripoja i podsluzokožnog tkiva dublje u forniks. Pošto oporavak posle operacije traje dugo i često dolazi do recidiva, vestibuloplastika se radi samo u slučajevima kada ne postoji nikakva mogućnost za ugradnju implanata.
Implantologija

DENTALNI IMPLANTI se odredjenim hirurškim procedurama ugrađuju u koštano tkivo gornje ili donje vilice i na taj način zamenjuju nedostajući koren zuba, a na tako ugrađen implant se kasnijim stomatološkim procedurama izrađuje suprastruktura, odnosno pravi zubna kruna.

im01 im02

Današnji dentalni implanti su izrađeni od titanijuma , a to znači da su oni biokompatibilni, odnosno potpuno neškodljivi za ljudski organizam. Zahvaljujući svojim osobinama, titanijum je idealan materijal za izradu dentalnih implanta i on brzo ostvaruje uslove za oseointegraciju, odnosno željeni odnos implanta i koštanog tkiva.

Kandidati za ugradnju dentalnih impalnta danas su gotovo svi pacijenti bez obzira na starosnu dob, mada kod nekih stanja postoji povećani rizik, odnosno neke prateće bolesti mogu predstavljati relativnu kontraindikaciju za ugradnju dentlanih implanta.

To su, pre svega šećerna bolest, osteoporoza, maligna oboljenja, skorašnji infarkt srca ili moždani udar, neka druga metabolička oboljenja, kao i neke bolesti bubrega.

Relativnu kontraindikaciju mogu predstavljati i neki lokalni faktori kao što je loša oralna higijena, prisustvo infekcije itd.

Povećan rizik od neuspeha postoji i kod strastvenih pušača.

Dentalna implantacija podrazumeva jednostavnu proceduru koja se izvodi u lokalnoj anesteziji ili u analgosedaciji. Nakon preoperativne pripreme koja uključuje potpunu sanaciju stanja usne šupljine, kao i razna merenja visine i kvaliteta vilične kosti, RTG snimak, a često i neke druge procedure, pristupa se samom postupku implantacije, a koji je potpuno bezbolan.

Indikacije za ugradnju implanta mogu biti:

* nadoknada jednog zuba

* nadoknada više zuba

* nadoknada svih izgubljenih zuba

U nekim slučajevima moguće je u istom aktu ugraditi implante i izraditi zubne krunice ili mostove, ali je postupak u najvećem broju slučajeva dvofazan, odnosno nakon određenog vremena nakon ugradnje implanta, izrađuju se krune, a što zavisi od toga da li je u pitanju gornja ili donja vilica, kao i o nekim drugim faktorima.

Veoma čest problem, pogotovo kod dugotrajne bezubosti predstavlja nedostatak kosti raspoložive za ugradnju implanta, bilo u gornjoj vilici, bilo u donjoj. U takvim slučajevima, kada je u pitanju gornja vilica neophodno je da se uradi „sinus lift", odnosno podigne pod maksilarnog sinusa i u postojeći prostor postavi veštačka ili autologna kost, a ako je donja vilica u pitanju, takođe se posebnim hirurškim tehnikama obezbeđuje neophodna visina alveolarnog grebena.

U našoj ordinaci ugrađuje se nekoliko implantoloških sistema koji su svetski brendovi, a takođe i registrovani u našoj zemlji i kao takvi odobreni za upotrebu od strane Ministarstva zdravlja, a to su Nobel Biocare (Švedska), IMTEC (USA), Isomed (Italija).


implantacija i garancija na ugrađene implante

Oralna implantacija je timski rad u kojem učestvuju hirurg, protetičcar, zubni tehničar i pacijent. Sve karike u lancu moraju funkcionisati besprekorno ako želimo dugovečan dentalni implant.

Oralna implantacija je najuspešnija implantacija u medicini i uspešna je u preko 95% ako se zadovolje određeni uslovi. Ti uslovi pre svega podrazumevaju određeni kvalitet i količinu kosti koja je na raspolaganju, besprekornu hiruršku tehniku ugradnje, ugradnju najboljih dentalnih implanta, kvalitetan protetski rad i saradnju pacijenta.

Ta saradnja podrazumeva besprekorno održavanje higijene usne šupljine i redovne kontrole, koje bi trebalo da se obave nekoliko puta godišnje tokom prvih pet godina nakon implantacije.

U ordinaciji NorDent pacijenti ce dobiti najbolji dentalni implant firme "Nobel Biocare" ili "Bronemark", čiji su implanti vodeći u svetu po svojim performansama, a koji će im biti ugrađeni poštujući sva načela i protokole koje zahteva proizvodjač.

U našoj klinickoj praksi uspešno je implantiran veliki broj implanta i pacijentima koji imaju povišen rizik u smislu njihovog dugoročnog opstanka. To su pacijenti koji boluju od diabetesa mellitusa, osteoporoze, koji imaju nedovoljnu visinu i širinu kosti, ili koji su strastveni pušači. I kod takvih pacijenata implantacija je u najvećem broju slučajeva bila uspešna, ali pošto mi ne možemo uticati na ova stanja, tako kod ovih slučajeva ne možemo dati garanciju u smislu dugovečnosti, ali možemo garantovati da ćemo i tada učiniti sve da implantacija bude uspešna.

Ukoliko se desi da implant ispadne, pacijent ima apsolutno pravo da mu se on implantira ponovo i ta garancija važi za sve.

Obaveza pacijenta je da takav implant sačuva i donese ga.

Garancija ne važi ukoliko neki drugi doktor, bez našeg znanja i saglasnosti izvadi ugrađene implante ili sugeriše pacijentu da se to uradi, ukoliko neko drugi nakon ugrađene implantacije obavi kod pacijenta bilo kakve hirurške ili stomatološke procedure koje mogu da ugroze oseointegraciju ugradjenog implanta.

Garancija ne važi kod strastvenih pušača i onih koji ne održavaju dobru ličnu higijenu a koja se manifestuje stvaranjem dentalnog plaka i kamenca koji najdirektnije ugrožava opstanak implanta.

Samo izvanredna saradnja lekara i pacijenta obezbeđuje dugogodišnji opstanak implanta, a s obzirom na hiruršku tehniku, materijale od kojih se izrađuju implanti, dobru izradu protetskog rada, neuspeh je sveden na najmanju meru.
Plombe od estetskih materijala - "bele plombe"

Danas se u stomatologiji koristi veliki broj materijala za izradu zubnih ispuna (plombi). Savremeni estetski materijali ("bele plombe") su toliko usavršeni, da su skoro u potpunosti potisnuli upotrebu amalgama ("sive plombe").

Njihova prednost je što se sa zuba otklanja manje zubne supstance u odnosu na to kada se postavljaju amalgamski ispuni. U našoj ordinaciji koriste se najsavremeniji estetski materijali za zubne ispune,koji u potpunosti zadovoljavaju mehaničke i estetske kriterijume. Uz pomoć ovih materijala može se rekonstruisati ("popraviti") zub zahvaćen karijesom, popraviti, poboljšati i uspostaviti oblik i forma zuba koji je promenjen usled nekarioznih faktora (klinaste erozije u predelu vrata zuba,odlomljene sečivne ivice,zubi sa urođenim defektima u strukturi). Kao nedostatak ovih materijala može se navesti to što vremenom može doći do prebojavanja ivice ispuna, kao i do promene boje celog ispuna pigmentima iz hrane i pića, pa je posle određenog vremena potrebna njihova zamena.
Nakit za zube

Zubni nakit je jednostavan način da Vaš osmeh učinite neodoljivim i jedinstvenim. Procedura je potpuno bezbolna,neinvazivna i ne dovodi do oštećenja zubnog tkiva.

Zub se pripremi (očisti od mekih naslaga) i nakit se fiksira za prednju površinu gornjuh zuba. Nakit se u svakom trnutku može skinuti ili zameniti drugim, bez ikakvih posledica.
Rentgen dijagnostika

Rendgen je nezaobilazno pomoćno dijagnostičko sredstvo koje se u medicini i stomatologiji koristi već više decenija.
Savremeni (digitalni) pristup poštujući potrebe savremene stomatološke dijagnostike postao je realnost i kod nas.

Prednosti digitalne radiografije:

* Redukovano zračenje 50-90%.

* Preciznija i oštrija slika.

* Ne koriste se hemikalije za izradu snimka.

* Skraćeno vreme izrade, samim tim i zadržavanje pacijenta.

* Mogućnost trajnog arhiviranja.

* Nosilac rendgen slike može biti folija, foto-papir ili CD.

* Kompijuterska manipulacija intresne regije od strane terapeuta ako je nosilac slike CD.

Premeravanje raznih anatomskih struktura u realnim proporcijama:

* Širine alveolarnog grebena;

* Visine alveolarnog grebena;

* Dužine korenskog kanala zuba;

* Veličina cista ili tumora;

Prednosti digitalne radiologije su, očigledno, višestruke. Ali, poštujući sklonosti i navike jednog broja stomatologa, može se uraditi i u standardnoj verziji na klasičnom rendgen filmu!

Aparat za digitalne panoramske metode snimanja I preciznu dijagnostiku je tomograf

morita-logo

clip_image002

MORITA Veraviewpocs 2D
Moguće tehnike snimanja:

Panoramska
film01

Ortopantomogram - Normal, sa TM zglobovima;

* Ortopantomogram - Dental, uvećan 25% bez TM zglobova;

* Ortopantomogram - Dečiji, redukovano zračno polje. Nisu bespotrebno eksponirani gornji delovi lica i kičme. Doza zračenja koje dete primi je 50-70% manja.

film02* Snimak Maxillarnih sinusa – za ispitivanje maxillary sinus ili facijalnih povreda
( Uvećanje 1,5 puta na svakom mestu )


film03

Snimak Temporo-mandibularnih zglobova ( četvorostruki 1,3 puta uvećan na svakom mestu )film04
Prema svakom pacijentu je obezbeđena zaštita od zračenja X-zracima kao što je impregnirana odeća koja je u skladu sa lokalnim regulativama, kao I odgovarajuće procedure kontrole infekcije.

Facebook