Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Delatnost
Prodaja mašina, opreme, materijala i osiguravanje kompletnih rešenja u industrijskim granama koje pokrivamo.

Podrška
Korisnicima naših rešenja osigurati vrhunske alate za postizanje zadatih ciljeva.

Vizija
Poslovati dobro, stabilno i likvidno, ispunjavati zadate planove i ciljeve te trajno osiguravati uslove za postizanje ciljeva svih ljudi u kompaniji.

Ciljevi
Biti uspešna i ugledna kompanija.

Vrline
Poštenje, iskrenost, tačnost, poštovanje dogovora i držanje reči i obećanja.
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

Tržišna marka:

  • Canon

service description:

"METEOR" je kompanija na koju možete da se oslonite, koja će zadovoljiti i najrigoroznije zahteve vašeg poslovanja, razumevajući specifičnosti vaših potreba i pružajući vam podršku u svakom trenutku. Nudimo Vam:

- Uslugu Rent a Print
- Servisiranje opreme
- Gotova poslovna rešenja
- Kontrolu štampanja
- Softverska rešenja

"METEOR" nudi konkretna rešenja, koja omogućavaju maksimalno korišćenje potencijala. Naš proizvod su integrisana komunikaciona i informatička rešenja zasnovana na naprednim mrežnim tehnologijama i klijent/server arhitekturi.
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Total Office Printing solutions zasniva se na nekoliko jednostavnih principa koji garantuju da će svaki toner i kertridž koji kupite završiti u štampaču za koji je poručen i da će odštampati broj strana koji je predvideo proizvođač.

TOP SOLUTIONS GARANUJE UŠTEDU

Ovakvo jednostavno rešenje dovodi do drastičnog smanjenja troškova štampe u svakoj firmi. Po našim dosadašnjim iskustvima taj procenat kreće se od 30% pa sve do 50%! Postoje različiti paketi koji su prilagođeni korisnicima TOP Solutions usluga.

NOV PROIZVOD – AUTOMATSKO ARHIVIRANJE ŠTAMPE

Namena rešenja

Sistem upravljanja procesom auto – arhiviranja štampe omogućava menadžmentu uvid u sve odštampane dokumente u kompaniji. Svaki document, bez obzira na aplikaciju u kojoj je nastao i bez obzira na kom je uređaju za štampu odštampan, biće sačuvan u zaštićenom folderu. Arhivirani dokumenti se mogu enkriptovati i na taj način dodatno osigurati od naknadne modifikacije. Postavljanjem „vodenog žiga“ sa sadržajem po izboru, moguće je osigurati dokument od naknadne štampe i zloupotrebe.

Benefiti za klijenta

Sistem upravljanja procesom arhiviranja štampe pomaže kompanijama da:
• stabilizuju svoje poslovanje kroz struktuiranje dokumentacije,
• povežu dokumentaciju sa različitih lokacija na kojima se nalaze poslovne jedinice preduzeća,
• efikasnije i brže donose pravovremene odluke na osnovu validnih podataka,
• smanje troškove i na taj način iskoriste svoje konkurentske prednosti i mogućnosti na tržištu.
Podaci firme ::::.

service description:

PrintLine serija toner kaseta je prvenstveno namenjena kako bi Vam bila najbolja zamena za originalnu kasetu proizvođača i tako Vam značajno smanji troškove štampe, ali ne i kvalitet i kvantitet u odnosu na originalni toner.
Kao prvo morate razumeti razliku izmedju reciklaže i punjenja toner kasete. Punjenje jeste “možda” najeftiniji način da produžite trajanje Vašeg tonera, ali kvalitet i ograničenost tog postupka je ubrzo vidljiv. Pritom prah koji se koristi za dopunu uglavnom je isti za sve vrste tonera i uglavnom je sumnjivog kvaliteta. Svi delovi toner kasete ostaju oni isti, pohabani i istrošeni što samo smanjuje kvalitet štampe kao i dugotrajnost Vašeg štampača.

Uz pomoć renomiranog svetskog proizvođača komponenti i praha za crno bele i kolor toner kasete, Static Control-a, PrintLine može se pohvaliti najboljim mogućim kvalitetom delova koji se menjaju u postupku reciklaže toner kasete . PrintLine toner kaseta se puni sa 5—10% više praha i samim tim produžava upotrebu i do 15% više nego kod originalnih kaseta.

Ne dozvolite da Vaš kvalitet i kvantitet štampe uslovljavaju cene originalih tonera.
Odlučite se za reciklažu, odlučite se za PrintLine.

Facebook