Podaci firme ::::.

service description:

Dobra poslovna ideja je kao dobro seme. Ako mu pružite odgovarajuću sredinu i negu, u potpunosti će ostvariti svoje potencijale.

Pre 18 godina, iz jednog malog preduzeća, MK Commerce, nikla je poslovna klica. Tokom godina se razvijala, jačala i izrasla u MK Group, poslovni sistem koji se sastoji od 25 povezanih preduzeća, sa preko 3.000 zaposlenih.

MK Group se bavi proizvodnjom i prodajom poljoprivrednih proizvoda poput: veštačkog đubriva, pesticida, merkantilne i semenske robe (pšenice, kukuruza, soje, uljane repice, suncokreta).

Osim poljoprivrede, MK Group je aktivna i u drugim oblastima, kao što su: trgovina nekretninama, finansijske usluge, pružanje usluga transporta, iznajmljivanje magacinskog prostora.

Podaci firme ::::.
Starine Novaka 47.
Subotica , 24000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Confido Tim d.o.o. - preduzeće za ugovaranje ratarskih proizvoda, osnovano je avgusta 2007. godine. Osnovna delatnost preduzeća je ugovaranje proizvodnje uljane repice, suncokreta, strna žita (pšenica i ječam), kukuruza i slačice. Pored ugovaranja ratarskih proizvoda preduzeće se bavi i prometom robe na veliko i malo:

* semena (uljana repica, suncokret, pšenica, ječam, kukuruz, slačica...)
* mineralna đubriva (UREA, AN, KAN, NPK, MAP...)
* zaštitna sredstva (herbicidi, fungicidi, insekticidi, rodenticidi, sredstva za tretiranje semena)
* stočne hrane (koncentrati, premiksi, stočno brašno, sačme)

Posle više od godinu dana osnivanja preduzeća i uspešnog poslovanja Confido Tim je počeo i uvoz i izvoz semenske robe.

vaše slike:

otkup poljoprivrednih plodova
Poljoprivreda
Poljoprivredna proizvodnja
poljoprivredno dobro
Proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
Promet poljoprivrednih proizvoda

Facebook