Podaci firme ::::.
Batajnički put br. 3
Zemun, 11080
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Geomašina je preduzeće za proizvodnju geološko-rudarske opreme i pribora, sa dugom poslovnom tradicijom. Osnovana je 1949. godine i ima povoljnu poslovnu perspektivu. Osim svog proizvodnog programa, Geomašina ima i Sektor usluga, koji omogućuje kvalitetnu kovačku i termičku obradu, kao i pomoć pri razvijanju proizvoda prema tehničkom crtežu. Pri procesima razvoja, inženjeri Geomašine koriste moderna softverska rešenja i inženjerske aplikacije. Ovo omogućuje klientima prikaz mašine ili njenog dela u 3D modelu sa najsitnijim detaljima i pre početka same izrade. Prilikom izrade proizvoda, vrši se detaljno ispitivanje, i izrađuje se kompletna projektna, konstruktivna i tehnološka dokumentacija.

Delatnost

Proizvodni program Gemašine sadrži veliki broj namenskih proizvoda za primenu u geološko - rudarskoj struci. Mašine su napravljenje savremenim metodama rada od kvalitetnih materijala.

-Bušilice za geoistražna bušenja (više tipova) kapaciteta do 1200m.
-Hidraulične bušilice za univerzalnu namenu (geomehanika, hidrogeologija, bušilice za rudničke jame i drugo).
-Namenske bušilice
-bušilice na traktoru za sadnice, prečnik D=400mm i dubine 40m.
--bušeće glave za postavljanje električnih stubova, prečnika D=400-600mm i dubine 2m.
--bušilice za uzimanje uzoraka iz betona D^lax=220mm i dubine 500mm
--bušilice za horizontalna bušenja (el. kablovi, kanalizacione cevi i dr.) prečnika D=600mm i dužine 60m
Bušilice sa hidrauličnim pogonom na gusenicama za udamo-rotaciono i rotaciono bušenje na površinskim kopovima, kamenolomima i u gradjevinarstvu za dubine do 250m.
KIipne pumpe za isplaku i otpadne tečnosti kapaciteta Q=80, 120, 250 lit/min
Tornjevi za geoistražna bušenja
Injekcione pumpe sa mešalicama za injektiranje tla kapaciteta Q=50 lit/min i
pritiska p=70 bar
Komplet alat i pribor za geoistražna bušenja po sistemu CRAELIUS i WIRE LINE
Alat i pribor za eksploataciona, geomehanička, hidrogeološka i druga bušenja
Filter i bunarske cevi od nerdjajućeg čelika prečnik D=150 mm do D=1000 mm dužine 2000 mm i debljine lima od 3mm do 6mm
-Transporteri sa gumenom trakom za prevoz materijala kapaciteta Q=190 t/h do Q=800 t/h
-Grabuljasti transporteri sa kovanim lancima i grabuljama (jednolančani, dvolančani, centralno dvolančani, trolančani) kapaciteta Q=40 t/h do Q=450 t/h
-Pribor i alat za rudarstvo
--noževi za mašine za dobijanje uglja
--krunice za ugalj i kamen
--centrifugalna muljna pumpa
--gurače transportera
--krune i bušeđe šipke za rotaciono bušenje minskih rupa
Mehanizmi za veđanje orudja po traktorima (top-link)
švedska kovana klešta za prečnike 1,5", 2", 3", 4"
Lančana klešta kovana za prečnike 4" i 6"
Oprema za skupljanje semena i šišarki četinara od aluminijumskih materijala (merdevine 270mm/3m visine 21m, sigurnosna oprema za berača, sabirna platforma od platna i Al profila oko stabla)
Podaci firme ::::.
Palmira Toljatija 3/5
Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

Tržišna marka:

  • Clyde Bergermann
  • Dunlop

service description:

Preduzeće ELEKTRA sistem je osnovano maja 1994. godine i specijalizovano je za spoljnu i unutrašnju trgovinu opremom, materijalom i rezervnim delovima u oblasti energetike, rudarstva i telekomunikacija.

Najpovoljniji uslovi prodaje i poštovanje poslovnih dogovora su naš moto, koji je za relativno kratko vreme stvorio dobru sliku o preduzeću kod naših poslovnih partnera koji su podjednako male proizvodne i trgovinske firme, kao i veliki sistemi u zemlji i inostranstvu.

Razlozi uspešnog poslovanja su pre svega solventnost, pravilna orijentacija na dugoročne poslove, brzina i kvalitet u isporuci robe, kao i visoko kvalifikovani i profesionalno orjentisani tim saradnika, a kao dokaz stabilnosti i pouzdanosti preduzeća su stalnost kupaca i dobavljača. Preduzeće je 11. oktobra 2001. godine dobilo sertifikat JUS ISO 9002/1996 iz oblasti spoljne i unutrašnje trgovine kao priznanje kvaliteta u radu, koji je 15.06.2004. obnovljen u JUS ISO 9001/2001.

Od svog osnivanja uspešno se bavimo veletrgovinom i izvozom elektromaterijala i opreme za upotrebu u elektroprivredi, telekomunikacijama i rudarstvu - prvenstveno sledećih proizvoda:

1. Energetski (instalacioni) provodnici sa PVC ili gumenom izolacijom (P, P/F, PP/L, PP/J, PP, PP/R, GG/J), kablovi za zavarivanje (ZG/S, NSLFF) i silikonski kablovi.

2. Energetski kablovi

a) niskonaponski kablovi 0,6/1kV, za polaganje u zemlju (PP-00, PP-41, PP-45) sa provodnikom od bakra ili aluminijuma, samonoseći kablovski snopovi (X00/0 A)

b) srednjenaponski kablovi sa PVC, XLPE ili papirnom izolacijom, sa provodnikom od bakra ili aluminijuma, sa ili bez mehaničke zaštite (XHP-48, PHP-48, XHP-81, PHP-81, XHE-49, IPO-13, NPO-13, IPZO-13, NPZO-13) za napone 10kV, 20kV i 35kV, u zavisnosti od propisa i preporuke distributivnih preduzeća.

c) rudarski kablovi (GN-50, EPN-50, EPN-64, EPN-78)

3. Al-Fe užad za nadzemne vodove, kao i ostale vrste užadi.

4. Kablovske glave i spojnice za energetske, telefonske i optičke kablove.

5. Kablovski pribor i oprema za električne vodove - kablovske papučice, stezaljke, oprema za samonoseće kablove, PVC-kanali, kablovske vezice, kleme za nizanje (VS kleme), oznake za VS-kleme i provodnike, opomenske tablice i tablice rednih brojeva

6. Dalekovodna oprema: oprema za prihvatanje i spajanje za nadzemne vodove i samonosive kablovske snopove, izolatori, nosači izolatora.

7. Transformatori: transformatorske stanice, transformatori svih naponskih nivoa i snaga, rezervna i dodatna oprema za transformatore.

8. Telefonski kablovi i provodnici - za unutrašnju i spoljašnju montažu, samonosivi kablovi, pretplatnički i spojni kablovi, zatim niskofrekventni, koaksijalni, sve vrste optičkih signalno-mernih i rudarskih kablova (TI-20, TC-40, TI-44, TK-33, TK-59, TK-00, TK-10).

9. Telekomunikaciona oprema: telefonski ormari, PSK pribor, razvodne kutije, reglete, oprema i pribor za fiber-optičke kablove: univerzalne spojnice, spojne kasete, adapteri, spojni češljevi, optički razdelnici, spliceri, kompleti alata, kao i kompletna oprema za potrebe velikih sistema kao što su nacionalne telekomunikacione kompanije

10. Gromobranska oprema: pocinkovana traka, stezaljke, držači, potpore, ukrsni komadi, perforirana traka, uzemljivači.

11. Merna i relejna tehnika: releji, kontaktori, bimetali, grebenasti prekidači, tasteri, brojila i merne grupe, instrumenti, ispravljači...

12. Ostali elektroinstalacioni materijal: utikačke kutije, prekidači, utikači, produžni gajtani, cevi i kanali, pozor traka, stezaljke sa priborom, razvodni ormari, automatski osigurači, sklopke.

13. Rasveta: sijalice i fluo cevi, javna i industrijska rasveta, prigušnice, stubovi, klasična i fluo rasveta, prenosne svetiljke, ručne lampe.

14. Proizvodi gumarsko-hemijske industrije

a) Klinasto remenje: industrijsko, uskoprofilno i klasičnog profila, remenje za auto-industriju, varijatorsko remenje-standardno i po narudžbi, šestougaono remenje-Duplex, specijalno i po zahtevu.

b) Transportne trake: trake opšte namene, vatro-otporne, toplo-otporne, uljno-otporne, trake za nisku temperaturu, trake za prehrambenu industriju, elevatorske i trake sa čeličnim šasijama.

c) Gumeno-tehnička roba: gume za oblaganje bubnjeva, gumene zavese i brisači, zaptivke, membrane, podmetači, prstenovi, odbojnici.

Tokom proteklih godina preduzeće je svoju uspešnost i efikasnost potvrdilo na brojnim značajnim projektima za obnovu i rehabilitaciju infrastrukture i elektro-energetskog sistema u BiH po kojima je isporučila robu finansiranu od britanske i američke vlade, EBRD-a i Evropske komisije. Ovim je ostvaren značajan izvoz robe jugoslovenskih proizvođača, a istovremeno su zadovoljeni veoma strogi zahtevi u smislu kvaliteta, standarda i rokova u oštroj konkurenciji sa svetskim proizvođačima.

Ovako kvalitetno poslovanje rezultiralo je potpisivanjem zastupničkih ugovora sa kompanijama iz Velike Britanije, Nemačke i Holandije. Elektra sistem je ekskluzivni zastupnik Fenner Dunlop Conveyor Belting Europe, proizvođača transportnih traka, predstavnik britansko-američke kompanije Stock Redler Ltd. i nemačke kompanije Clyde Bergemann GmbH.

Fenner Dunlop Conveyor Belting Europe je od decembra 2001. god. najveća kompanija u svetu u proizvodnji transportnih traka, sa proizvodnim kapacitetima na svim kontinentima. Nudi najširu paletu transportnih traka u svetu, od traka velike nosivosti sa PVC/gumenom oblogom ojačanih tkaninom ili čelikom za primenu u rudarstvu, kamenolomima, termoelektranama, do traka lake nosivosti.

Redler /Stock je britansko-američka kompanija koja se bavi projektovanjem i proizvodnjom opreme za rukovanje rasutim teretom i inovativnim tehnologijama za kontrolu očuvanja životne sredine. Ova kompanija već sedamdeset godina opslužuje mnoge industrijske grane, a trenutno svoje aktivnosti usmerava na energiju i proces, luke i terminale, biomasu i obnovljive vidove energije, kao i industrije za rukovanje zrnastim materijalom. Redler je evropska direkcija Stock Equipment Company koja se nalazi u Ohajo, SAD.

Clyde Bergemann iz Nemačke, deo je globalne grupe kompanija “Clyde Bergemann Power Group” koja obezbeđuje sisteme i rešenja za tržišta energetike i ekološkog inženjeringa. Glavne oblasti aktivnosti “Clyde Bergemann”-a su: sistemi za čišćenje “pod opterećenje”(duvači gari), sistemi za čišćenje grejnih i reaktivnih površina, rukovanje pepelom i pneumatski transportni sistemi, gasni sistemi čišćenja, kontrolni i sistemi za sagorevanje, modifikacija i rešenja za optimizacija, kompletne usluge nakon prodaje

U nadi da ste kroz prethodne informacije stekli uvid u naše poslovne mogućnosti pozivamo Vas na uspostavljanje poslovne saradnje sa našim preduzećem.

Podaci firme ::::.
Đorđa Vajferta 16
Bor, 19210
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Oprema za pms, turbo mašine, transporteri, ski oprema, termo tehnika, oprema za oprašavanje, elektro oprema, klimatizacija i ventilacija, oprema za rudarstvo, poljoprivredni program, turbine..
FURMANITE:

FABRIKA OPREME I DELOVA-BOR D.O.O. u saradnji sa engleskom firmom FURMANITE©® vrši usluge:

Zaptivanje curenja na temperaturi od -100 do +400 C i pritiscima od vakuuma do 350 bara, na cevovodima za transport gasa, nafte, bilo koje vrste hemikalije ili tečnosti. Popravke spojeva u toku samog procesa rada.

Ispitivanje, testiranje i podešavanje sigurnosnih ventila po sistemu TREVITEST©®TEHNOLOGIJA ZAPTIVANJA CURENJA,

*

Podrazmeva izradu specijalnih alata i adaptera, prema mestu propuštanja i njihovu ugradnju na takvom mestu, čime se omogućava ubrizgavanje mase za zaptivanje.
*

Masa za zaptivanje je različita u zavisnosti od vrste fluida, temperature i pritiska i uvek zadovoljava uslov da ne utiče na kvalitet fluida čije se curenje zaptiva, pa se može bez ikakve opasnosti ubotrebiti čak i u prehrambenoj industriji.
*

Prednost ove tehnologije je pre svega što korisnik ovih usluga može bez zaustavljanja pogona ili određenog uređaja da izvrši i zaptivanje curenja na ventilima, prirubničim spojevima i cevovodima uz relativno male troškove za uslugu.TREVITEST©®,

*

Sistem testiranja ventila sigurnosti i njihovo podešavanje dok pogon nastavlja sa radom pod nepromenjenim pritiskom.
*

Konvencionalne metode koje podrazumevaju stvaranje nadpritiska, zaustavljanje i izolovanje sistema, ili testiranje hladnih ventila, skinutih sa cevovoda, na probnom stolu u potpunosti se zamenjuju ovom metodom. Time se izbegavaju svi dodatni troškovi i problemi vezani za demontažu ventila sa cevovoda.

Facebook