Podaci firme ::::.

Pačir, 24342
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Nova termalna lekovita banja sa slanom vodom u Pačiru.

Jezero veličine dva olimpijska bazena raspolaže sa 2000 kvadratnih metara površine. Lekovita voda od 73 stepena dolazi sa dubine od 1400 metara i u sebi sadrži niz lekovitih sastojaka.

Bez obzira što u Panonskoj niziji ima mnogih termalnih voda, imajući u vidu prve rezultate hemijske analize vode u Pačiru, veoma smo se iznenadili, jer ova voda sadrži mnogo minerala i 21-22 grama soli po litru, što znači da je ovo jezero nakon slanih izvora u Erdelju, Transilvanija, je najslanije u Panonskoj niziji.

Balneološke analize u Beogradu su dokazale da posetioci mogu da koriste uslugu „Pačirskog mora“ za lečenje reumatskih oboljenja, stanja nakon povreda, kožnih oboljenja, da je ova voda delotvorna na povrede mišića i vaskularne bolesti.

Voda ima miris joda i fenola, ali se na to može navići za nekoliko minuta. Temperatura vode u jezeru je oko
30-35 stepeni, a najdublja tačka jezera je 1,6 metara.

Facebook