Podaci firme ::::.

Subotica , 24000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

"INTERNACIONALNI UNIVERZITET" u Novom Pazaru je nastao na tlu vekovnog susretanja i prožimanja raznih naroda i kultura. Osnovan je 2002. godine, kao zadužbina (vakuf), sa ciljem da obrazovanje i neprestana težnja za sticanjem znanja budu najbolji i najprepoznatljiviji brendovi ovog podneblja. Ova visokoobrazovna institucija je među prvima u našoj zemlji koncipirala sistem studija po modelu zapadnoevropskih zemalja. Ovakve intencije osnivača - zadužbinara ili vakifa, potvrđene su prije svega ostvarivanjem saradnje sa brojnim uglednim univerzitetima u zemlji i inostranstvu, uz mogućnost realizacije programa razmjene studenata.

»Navešćemo samo neke od stranih univerziteta sa kojima je ostvarena ugovorna saradnja:

- Američki Citi Universiti (ACU), čiji je jedini ovlašćeni predstavnik Institut" Gnosis "iz Podgorice.
- Univerzitet u Segedinu (Mađarska)
- Koledž u Dunaujvarosi (Mađarska)
- Univerzitet u Sarajevu
- Univerzitet "Džemal Bijedić" iz Mostara (BiH
- Univerzitet u Bihaću (BiH
- Državni univerzitet u Tetovu (MK)
- Univerzitet "Sveti Kliment Ohridski" (MK).

»Program saradnje sa ovim i drugim univerzitetima na širim prostorima Balkana i Evrope, odnosi se na projekte koji podrazumjevaju: dugoročnu saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa; uzajamno povezivanje, angažovanje i razmjenu nastavnika i saradnika; bezteretnu razmjenu neophodne stručne literature, pomoć i stručnu podršku u kvalitetnoj implementaciji savremenih principa i standarda nastavno-naučnog procesa; intenzivno uključivanje obeju strana u istraživačke procese; organizovanje naučnih i stručnih skupova, savetovanja, seminara, okruglih stolova, itd

»Da je kvalitetno visoko obrazovanje mladih najvažniji cilj kojem stremimo dokazuju i brojni drugi vidovi saradnje, kao što je saradnja sa: Ambasadom SAD-a u primjeni FORECAST i drugih studijskih programa, saradnja sa" Gete institutom "iz Beograda, itd

»Multikulturalnost i multietničnost - najveće vrjednosti koje posjeduje naša zemlja, podneblje čiji smo dio, predstavljaju nepresušno izvorište pozitivne energije iz kojeg neprestano crpimo snagu ka novim i višim obrazovnim i saznajnim dometima. Internacionalni - Univerzitet u Novom Pazaru sa svojim departmanima, proklamovane ciljeve realizuje u duhu ideje da svaka istinski vrjedna misao i ideja mogu opstati samo u potpunoj slobodi intelektualnog prostora, uz misao o dragocenosti znanja i njegovoj pravoj moći.
Masarikova 5
Beograd, 11000
Srbija
Tel.: 011/36-26-006
Fax: 062/22-10-10
Mapa

service description:

SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja je neprofitno humanitarno udruženje čiji je osnovni cilj pružanje podrške ženama i deci koji žive u situaciji nasilja ili ne mogu da ostvare neko drugo osnovno pravo, kao što je na primer pravo na izdržavanje. rnrnSOS telefon omogućava ženama i deci da se mogu anonimno javiti za pomoć radi nasilja (fizičkog, psihičkog, seksualnog i ekonomskog) u porodici, školi, na radnom ili nekom drugom javnom mestu da bi dobili psihosocijalnu pomoć ili osnovne informacije kako izaći iz nasilja. Razgovori su poverljivi.rnrnSOS TELEFON PRUŽA podrsku deci i ženama kojima je potrebna socijalna zaštita kroz:rn1. Psihosocijalnu ili pravnu pomoć putem telefona rn2. Individualne razgovore (predhodno se zakazuju telefonom)rn3. Pomoć putem e-mailova i druge intervencije u kriznim situacijama kao što je mogućnost odlaska na teren, komuinikacija sa institucijama, posredovanje u ime žene.rnrnPoseban segment rada je PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI advokata kroz:rn- davanje pravnih savetarn- pisanje pravnih i drugih podnesaka (tužbi, žalbi, predloga za izvršenje, krivičnih prijava i dr.)rn- zastupanje pred sudom i drugim državnim ustanovama

Facebook