Cara Dušana 62 - 64
Beograd, 11000
Srbija
Tel.: 011/2180-271
Fax: 011/2180-013

service description:

Univerzitet "Union - Nikola Tesla" ima korene na Univerzitetu “Union”. Među osnivačima Univerziteta “Union” nalaze se tri fakulteta Univerziteta „Union - Nikola Tesla“: Fakultet za graditeljski menadžment, Fakultet za preduzetnički biznis i Fakultet za menadžment nekretnina, a kasnije se priključuje i Viša škola za ekološki inženjering. Na samim počecima univerziteta “Union” uz navedene fakultete bili su još i Fakultet za industrijski menadžment i Fakultet za dizajn. Osnivačkim fakultetima su se kasnije priključili još neki fakulteti koji su prihvaćeni kao punopravni članovi, što su oni u kasnijem periodu iskoristili za kreiranje nove politike rada na Univerzitetu. Sa tom politikom nije se složio i većinski osnivač koji je u demokratskoj proceduri postao manjina i marta meseca 2010. godine Senat Univerziteta “Union” doneo je odluku da se iz nastavnog rada isključe Fakultet za graditeljski menadžment, Fakultet za preduzetnički biznis i Fakultet za menadžment nekretnina. Za Višu školu za ekološki inženjering Senat univerziteta “Union” nije smatrao da je ikada i bila član Univerziteta.

Kao odgovor na ovakvo ponašanje većine na Univerzitetu “Union”, njegov osnivač - Kompanija “Graditelj inženjering” - donosi odluku da se pristupi osnivanju novog Univerziteta pod nazivom „Union - Nikola Tesla“, sa ciljem da zaštiti interese studenata koji su započeli studije na isključenim fakultetima. Komisiji za akreditaciju predat je zahtev za akreditaciju novog Univerziteta. Komisija je „ćutala“ više od godinu dana i stalno predlagala da se potraži rešenje unutar Univerziteta “Union” i tražila dodatna tumačenja od Ministarstva prosvete. Kako rešenje nije moglo da se pronađe , a u međuvremenu su usvojene izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju koje su pooštrile akreditaciju, u smislu da na svakom od navedenih fakulteta treba da bude zaposleno minimum po 20 nastavnika, od Komisije se tražio predlog za rešenje nastalog problema. Komisija nije uvažila činjenicu da je postupak akreditacija započet po starom Zakonu, zato je u maju 2011. godine iznet usmeni stav predsednika Komisije da se Univerzitet „Union-Nikola Tesla“ može akreditovati samo kao Integrisani. Posle ovog usmenog stava nastavnici su pristupili pripremi dokumentacije. Osnivač Integrisanog Univerziteta je Fakultet za graditeljski menadžment.

U istoriju Integrisanog univerziteta mora se upisati i da je, zbog sporog ponašanja većine na Univerzitetu Union, nasledio pitanje nerešenog statusa diploma za oko 200 studenata, te je zbog toga rešavanje ovog problema postao njegov prvi zadatak.
Podaci firme ::::.
Danijela 12-16
Beograd, 11000
Srbija
Tel.: 011-3090-800

service description:

Revizija, konsalting
Vase Stajića 6
Novi Sad, 21100
Srbija
Tel.: 021/881-862
Fax: 021/882-892

service description:

Ostali podaci:

  • Viša Škola
    21205 Sremski Karlovici, Mitropolita Stramirovića 110.

Facebook