Podaci firme ::::.
Viline vode b.b. Slobodna zona Beograd L12/4
Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Podaci firme ::::.

service description:

SISTEM ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM

Zašto je potrebno upravljanje dokumentima?

Informacije sadržane u dokumentima ključne su za donošenje poslovnih odluka, te je njihova tačnost presudna.

Jedna od karakteristika savremenog poslovanja je sve brže gomilanje podataka i dokumentacije i potreba za njihovim razmjenjivanjem sa saradnicima, poslovnim partnerima i drugim korisnicima. Dokumenti su nosioci podataka, namenjeni su čuvanju i prenosu informacija koje imaju proizvoljni oblik i sadržaj. Pomoću njih organizacija komunicira sa svojom okolinom, i dokazuje usklađenost svog poslovanja sa standardima, preporukama, propisima i zakonima.

Sistem upravljanja dokumentima (DMS)
Sistem za upravljanje dokumentacijom (eng. Document Management System – DMS) je sveobuhvatno rešenje problema praćenja dokumenata.

Prednosti DMS-a:

Visok stepen automatizacije, efikasnosti i produktivnosti:

Brzo i efikasno distribuiranje i pristup dokumentima
Preglednost poslovanja
Koncentracija i dostupnost intelektualnog kapitala preduzeća
Centralizacija arhive, stalna dostupnost, sigurnost i nadzor
Olakšan rad sa klijentima i donošenje odluka
Bolja raspodela posla – veća efikasnost poslovanja
Veća konkurentnost
Veće zadovoljstvo komitenata
Podaci firme ::::.

service description:

Upravljanje dokumentacijom

Digitalni sistemi za upravljanje dokumentima prate celokupan životni ciklus dokumenata. PROZONE softverska rešenja iz oblasti upravljanja dokumentima omogućavaju kompanijama digitalnu transformaciju kompanije, povećavaju performanse i smajujući operativne troškove poslovanja.

Usluge:

rukovanje fizičkim skladištenjem dokumenata
organizaciju dokumenata u logičke strukture
rukovanje životnim ciklusom dokumenata
akcije za rad sa dokumentima
digitalizaciju papirne dokumentacije
pretraživanje dokumenata
digitalno pospisivanje dokumenata
kontrolu pristupa dokumentima
arhiviranje dokumenata
podršku za razmenu i deljenje podataka
podršku za kolaboraciju više učesnika
podršku za definisanje poslovnih procesa (workflow)
automatske procedure za vođenje poslovnih procesa
beleženje svih događaja u radu sa dokumentima
notifikacije o događajima u sistemu
Podaci firme ::::.

service description:

Extreme d.o.o. je osnovan 1996. godine i od samog početka se bavimo softverom.

Naš cilj je da pomognemo firmama u svakom od koraka koje nabavka softvera podrazumeva: analizi sadašnjih i budućih potreba preduzeća, proceni isplativosti investicije, obuci korisnika, održavanju softverskih licenci i tehničkoj podršci.

Arhiviranje dokumentacije
Upravljanje dokumentacijom
Elektronsko upravljanje dokumentacijom ...

Podaci firme ::::.

service description:

Sistemi za upravljanje dokumentacijom

Sistemi menadžmenta​
Bezbednost hrane​
Bezbednost proizvoda​​
Industrija i energetika​
Mobilnost i Železnica​​
Edukacija
Podaci firme ::::.
Bulevar Svetog Cara Konstantina 80-84
Niš, 18000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Upravljanje dokumentacijom


Kancelarijsko poslovanje u svakom preduzeću ili ustanovi podrazumeva i rad sa velikom količinom papirne dokumentacije. Rešenje ovih problema nudimo u vidu softvera za upravljanje dokumentacijom. Softver objedinjuje skeniranu papirnu dokumentaciju sa ostalom elektronskom dokumentacijom, pružajući na taj način korisniku integrisane informacije celog preduzeća na jednom mestu, kao i mogućnost da nastavak poslovanja vodi elektronski.

Naše rešenje za upravljanje dokumentacijom:

ELDOK - sistem za upravljanje elektronskim dokumentima (Web i Windows)

ArchiMed - namenjen radu sa medicinskom dokumentacijom (Web i Windows)

WEBib - sistem za dokumente, namenjen pre svega bibliotekama (Web i Windows)

Facebook