Podaci firme ::::.

service description:

KARCHER proizvodi uređaje:


 • za čišćenje vodom pod visokim pritiskom,
 • mašine za metenje,
 • usisivače za mokro i suvo usisavanje,
 • industrijske usisivače,
 • mašine za poliranje tvrdih podova,
 • uređaje za dubinsko čišćenje tepiha,
 • mašine za ručno metenje,
 • mašine za čišćenje snega,
 • sredstva za pranje i negu automobila koja se koriste u autoperionicama...


 • Sa 37.000 servisnih mesta, u preko 160 zemalja, Karcher je i kod servisiranja uređaja jedinstven i profesionalan.


  MOOG

  Firma MOOG proizvodi specijalne rotirajuće glave sa diznama koje su namenjene za čišćenje - pranje svih vrsta rezervoara, kontejnera, silosa, cisterni, bačvi za vino... MOOG rotirajuće glave sa diznama upotrebljavaju se u hemijskoj, farmaceutskoj, prehrambenoj i mnogim drugim granama industrije.


  FALCH

  Čistači vodom pod visokim pritiskom napredne tehnologije i kvaliteta koji obezbeđuje i neprekidan rad mašina pri različitim aplikacijama čišćenja. Visokopritisni Water Jet sistemi su u rasponu snage od 2 do 120 kW, vodenog pritiska od 100 do 2500 bar-a i protoka vode od 600 do 7000 lit./h. Mašine su dostupne sa odvojenim modulima koji služe za zagrevanje vode, ili kao kombinovane jedinice za upotrebu tople vode.
  Raspon mašina obuhvata mašine sa električnim pogonom, mašine sa pogonom na benzinski motor i stacionarne sisteme sa pogonima na dizel motore.


  FRANK

 • FRANK pokretni čistači visokim pritiskom
  hladnom vodom
 • FRANK pokretni čistači visokim pritiskom toplom vodom
 • FRANK čistači visokim pritiskom hladnom vodom - stacionarni
 • FRANK čistači visokim pritiskom toplom vodom - stacionarni
 • FRANK samouslužne stanice za pranje
 • FRANK četke


 • ICE TECH

  Najnoviji sistem čišćenja suvim ledom u obliku granula koje u kombinaciji sa mlazom vazduha udaraju u površinu brzinom zvuka, razbijaju i rastvaraju nečistoće i naslage. Upotreba omogućena i za vreme trajanja proizvodnog procesa jer suvi led u toku čišćenja prelazi iz čvrstog u gasovito stanje.

  Nema ostataka od raspršivanja, nema otpadnih voda, ne upotrebljavaju se rastvarači i nije abrazivan na površinu koja se čisti. Upotreba u prehrambenoj industriji, auto industriji, štamparijama i ostalim granama industrije.

 • Čistači visokim pritiskom hladnom vodom
 • Čistači visokim pritiskom toplom vodom
 • Čistači visokim pritiskom sa benzinskim motorom
 • Stacionarni sistemi čišćenja visokim pritiskom hladnom i toplom vodom
 • Novi vlažni/suvi usisivači
 • Ručne mašine za čišćenje - četke


 • © Mlazmatik d.o.o.
  Uvoznik, distributer i ovlašćeni serviser
  Karcher, Falch i ICE TECH mašina
  Republika Srbija, 26212 Kačarevo
  Veleprodaja i servis u Kačarevu
  +381 13 602 110;
  +381 13 602 270
  Maloprodaja u Beogradu
  +381 11 2748 797
  Radno vreme: 08-17 časova radnim danima i subotom
  E-mail: mlazmatik@3dnet.rs
  E-mail/2: info@mlazmatik.co.rs
  Web: www.mlazmatik.co.rs

  Ostali podaci:

  • Zoran Milevski
   Tel.: 063-360-626, 
  • Ljuba Novković
   Tel.: 063-363-335, 

  vaše slike:

  FALCH
FRANK
ICE TECH
Karcher
KRANZLE
MOOG

čišćenje suvim ledom
čišćenje velikim pritiskom
čistači visokim pritiskom hladnom vodom
čistači visokim pritiskom toplom vodom
disk mašine
industrijske mašine za čišćenje
industrijski usisivači
  Podaci firme ::::.
  Maršala Tita bb
  Šabac , 15000
  Srbija
  Interesujte se Mapa

  service description:

  Bavimo se specijalnim čišćenjima u industriji.

  Prateći razvoj novih tehnologija u oblasti specijalnih čišćenja CSS je prihvatio novu tehnologiju – čišćenje suvim ledom (CO2 u čvrstom stanju). Suvi led je ugljen dioksid (CO2) u čvrstom stanju. Tehnologija se aplicira čišćenjem bez abrazije predmeta, bez upotrebe vode, bez hemikalija – deterdženata, stoga je ekološki veoma prihvatljivo i praktično.

  Čestice suvog leda, radijalno ubrzane, odgvarajuće mase i gustine, ekspanzijom u dodiru čiste sve površine i zalaze u svaku i najmanju rupicu.

  Tehnologijom čišćenja SUVIM LEDOM unapređujete svoju efikasnost, čuvate opremu, štitite zdravlje zaposlenih i okolinu. Čistite sve ono što do sada nije bilo moguće ili pak veoma komplikovano očistiti.
  Podaci firme ::::.

  service description:

  EZO grupa svoju delatnost bazira na čišćenjima u procesnoj industriji i
  zbrinjavanju industrijskog otpada na ekološko prihvatljiv način:

  • Čišćenje rezervoara, separatora i benzinskih stanica
  od nafte i naftnih derivata
  • Čišćenje rezervoara u prehrambenoj, farmaceutskoj i
  hemijskoj industriji od kiselinskih naslaga i
  neorganskih materija
  • Čišćenje kotlova, kondezatora, hladnjaka, izmenjivača,
  filtera, mešalica, peći, isparivača, autoklava,
  ciklona, kolona, rashladnih tornjeva, reaktora,
  silosa, transportnih traka, sušara, šljakovoda u
  termoelektranama, petrohemiji, farmaciji, industriji
  guma, boja, celuloze i dr.
  • Čišćenje, odmašćivanje i AKZ betonskih i
  metalnih površina
  • Čišćenje i TV snimanje industrijskih cevovoda i
  fekalne, zauljene i atmosferske kanalizacije od mulja,
  kamenca i otpadnih voda
  • Čišćenje postrojenja za obradu voda, taložnika, kolektora,
  neutralizacionih bazena
  • Čišćenje i pranje vagon cisterni od nafte i naftnih derivata
  TNG i amonijaka
  • Čišćenje brodova, tankera i brodskih površina, peskarenje
  i antikorozivna zaštita
  • Zbrinjavanje otpadnih ulja i emulzija
  • Sanacija ekoloških akcidenata
  • Čišćenje suvim ledom kuhinjskih aspiratora, ventilacijskih i
  klimatskih kanala; primenjuje se u čišćenju u prehrambenoj,
  farmaceutskoj, plastičnoj, tekstilnoj, automobilskoj, hemijskoj
  industriji i druga mesta gde ulje, masnoća, korozija, boje, mastila,
  Podaci firme ::::.
  Ljutice Bogdana 1a
  Beograd, 11000
  Srbija
  Interesujte se Mapa

  service description:

  business : Specijalizovano preduzeće za čišćenje ventilacionih i klima sistema i čišćenja suvim ledom
  keywords : klimatizacija, ventilacije, suvi led, čišćenje, održavanje, filteri

  Facebook