Podaci firme ::::.
Pogledan: 187217

service description:

Oprema za mesnu industriju i parni konvektomati.

Vakuum mašine za pakovanje
Parni konvektomati
Tehnologija prerade i dimljenja mesa
Ledomati
Kalupi - celuluzon

vaše slike:

Aparati za ugostiteljstvo
komore za dimljenje
Podaci firme ::::.
Pogledan: 215594
Rade Vilotijević
Vrnjačka Banja, 36210
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Projektujemo, proizvodimo, montiramo i prodajemo sledeće:

* Mašine i oprema za klanice

* linije za klanje krupne i sitne stoke - kapaciteta po želji naručioca

* linije za preradu mesa u gotovu produkciju sa zahtevnim asortimanom i kapacitetom

* pojedinačnu opremu iz programa klanja stoke i prerade mesa

* pojedinačnu opremu iz programa prerade mleka,

* pojedinačnu opremu iz programa konditorske industrije
Podaci firme ::::.
Pogledan: 21802

Novi Sad, 21000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Od svog osnivanja 1991. godine, "Fermex-LTD" radi na primeni novih tehničkih i tehnoloških saznanja o razvoju proizvodnih i drugih sredstava, prvenstveno u industriji mesa, kao i na stvaranju novih adekvatnih prostornih kapaciteta i zapošljavanju stručno obrazovanih kadrova.

Izrada tehnoloških projekata linije klanja goveda i svinja, kao i tehnoloških projekata prerade mesa.

Facebook